Fritt fall - om återstart för kulturen

17 november 2021

Den 10 november deltog jag i ett seminarium om kulturarbetarnas situation under pandemin. Det arrangerades på initiativ av filmaren Gunnar Lindholm i samarbete med Arena Idé, ABF Stockholm och KLYS.


Linda Zachrisson presenterade återstartsutredningen och berättade om hur de arbetat och vilka slutsatser de kommit fram till. 

Grethe Rottböll, ordförande för Författarförbundet, Simon Norrthon, ordförande för fackförbundet Scen & Film, Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare och jag pratade om några av de frågor som vi driver gemensamt inom KLYS-kollektivet. Det handlar bl a om trygghetssystemen och upphovsrättsfrågorna. 

Ulf Dernevik (Mp), politisk sekreterare på Kulturdepartementet, Viktor Wärnick (M), Kulturutskottets andre vice ordförande och Catarina Deremar (C), ledamot i Kulturutskottet kommenterade också återstartsutredningen. Viktor Wärnick ansåg att utredningen lite grann missat ett gyllene tillfälle att lyfta vikten av att bredda finansieringen av kultur. Visserligen ingår det förslag om t ex kulturstiftelser, men moderaterna tycker att det hade kunnat vara mer utarbetade förslag i utredningen. Catarina Deremar försvarade det annars inte helt populära förslaget om kulturcheckar som ligger i utredningen. Det gjorde hon utifrån tanken att checkarna skulle kunna vara ett sätt att få unga människor att ta del av kultur på ett bredare sätt. Det var glädjande att Catarina Deremar tydligt sa hur viktig information hon fick med sig från seminariet från just konstnärernas perspektiv. Ulf Dernevik presenterade regeringens vilja att stärka kulturlivet genom de satsningar som de redan tagit höjd för i budgetförslaget, och att de nu planerar hur de ska gå vidare med återstartsutredningens förslag. Utredningen går nu ut på remiss, och självklart kommer Konstnärernas Riksorganisation att analysera och kommentera den. 

/Sara Edström


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!