möte KuDep 26 mars Jon o Eva

Möte på Kulturdepartementet den 26 mars

26 mars 2024


Den 26 mars träffade vår verksamhetschef Eva Månsson och strategen Jon Brunberg tjänstepersoner på Kulturdepartementet. Vi lyfte då bland annat följande frågor.

• MU-avtalet – hur främjas bäst det branschnormerande syftet? Hur väl efterlever statliga arrangörer MU-avtalet?

• Enprocentregeln – hur kan tillämpningen stärkas? Särskilt vad gäller de statliga fastighetsbolagens tillämpning.

• Gestaltad livsmiljö – hur kan bildkonstens roll stärkas?

• Förslag: Ramavtal för Gestaltningsuppdrag

• Kulturella och kreativa branscher – vad kan en strategi innebära?


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!