kv_instagram_square_uppropet_1080x1081.png

Slutspurt: Du behövs! Skriv under konstuppropet på www.kulturvalet.se

9 september 2018

Tillsammans med sju andra organisationer har vi gjort ett konstupprop på www.kulturvalet.se för att sätta konsten och kulturen på dagordningen. Skicka ett budskap in i framtiden: Till den som utses till kulturminister efter valet 2018.


Varför satsas det så lite resurser på konsten när partierna är överens om kulturens betydelse för människan och samhället? Varför läggs bara 0,84 procent av vår statsbudget på kultur när vår grundlag (Regeringsformen § 2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten? 

Var med du också och påverka villkoren för bild- och formkonstnärerna och förutsättningarna för konsten. Vi behöver vara många som tar ställning för att påverka kulturpolitiken. Stöd konstuppropet på www.kulturvalet.se och skicka ett budskap till framtiden: Till den som blir kulturminister efter valet 2018.

I början av 2018 fick alla riksdagspartier och F! svarar på en kulturpolitisk enkät. Nu kan du svara på samma frågor och ta reda på vilka partier du står närmast i kulturfrågor. Den kulturpolitiska valkompassen finns på www.kulturvalet.se. Där finns även en sammanställning över partiernas svar och kommentarer på de tretton frågorna.

Vill du påverka din kommuns kulturpolitik? Här finns vårt enkla påverkanspaket med fyra aktiviteter. En av aktiviteterna kan du göra själv.

Kulturvalet.se i medierna
Här är en intervju (8/2) med Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, i Sveriges Radio om partienkäten.
Här uppdateras rapporteringen i medierna om kulturvalet.se.
Läs vårt gemensamma pressmeddelande.

Vill du veta mer, kontakta:
Pontus Björkman, politisk sekreterare för Konstnärernas Riksorganisation, och projektsamordnare för Kulturvalet.se, Pontus@kro.se

Toppbild: Hilma af Klint: De tio största nr 7. “Mannaåldern”, 1907 (detalj)  


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!