amanda_lind_kulturvalet.jpg

Du behövs i kampanjslutspurten: Skriv under och sprid konstuppropet!

21 januari 2019

Är KONST och KULTUR viktigt för dig? Vi är åtta organisationer som initierat kampanjen www.kulturvalet.se inför valet 2018. Nu behövs din hjälp för att vi ska få Amanda Lind, Sveriges nya kulturminister, att ta samtidskonsten och konstnärernas villkor på största allvar. Ju fler som tar ställning i konstuppropet, desto större anledning för ministern att lyssna på oss.


Tycker du att kulturministern ska jobba för:

- att konsten och kulturen ska genomsyra samhällsutvecklingen?

- en levande konstscen över hela landet?

- satsningar på konstnärlig frihet och kvalitet genom att stärka konstnärernas förutsättningar att verka?

- efterfrågestimulanser på bild- och formkonst?

Skriv i så fall på konstuppropet, helst genom att bidra med en bild till pixelporträttet av Amanda Lind och sprid uppropet!

 

Sista dagen att skriva på uppropet är den 31 januari 2019.

Här är uppropet: www.kulturvalet.se!

Vänliga hälsningar

Konstnärernas Riksorganisation, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation, Svenska Konstnärsförbundet och Bildupphovsrätt i Sverige.


Nyhetsarkiv