bild_3.jpg

Konsten att agera – ett seminarium på Moderna Museet

16 december 2018

I slutet av november 2018 slöt 170 personer ur det svenska konstfältet samman på Moderna museet i Stockholm för att diskutera arbetet med en mer öppen och inkluderande konstvärld och kulturscen.


”Det handlar ytterst om att värna konsten, värna konstnärerna och värna mångfald”, sa Marika Lagercrantz, ordförande i KLYS, när hon hälsade välkommen till konferensen Konsten att agera som anordnades av Konsten att delta (KLYS, Konstnärernas Riksorganisation) och Konsten att mötas (Sveriges Konstföreningar).

Vidare parafraserade Lagercrantz författaren Ola Larsmo när hon beskrev konsten som ”en plats där samhället kan reflektera över sig själv”. Och inom ramarna för dagens drygt dussin programpunkter, som belyste allt från konstvärldens hierarkier till curatoriell praxis med utomeuropeisk blick, presenterades många reflektioner.

Ola Öhlin, nationell samordnare och grundare av konst- och integrationsprojektet Konsten att delta, talade bland annat utmaningarna och framstegen i att skapa en mer inkluderande konstvärld för nyanlända eller utlandsfödda bild- och formskapare.

I projektet, som startade redan 2005, matchas deltagarna i par – där en mindre etablerad eller nyanländ konstnär paras ihop med en mer etablerad kollega. 

Idag finns det cirka 380 medlemmar i länen Östergötland, Norrbotten, Jönköping, Sörmland, Örebro, Uppland, Västernorrland, Västra Götaland, Dalarna och i Stockholm.

– Även Skåne, Blekinge och Värmland har visat intresse och kommer troligtvis med under 2019. Liksom Reportrar utan gränser och Svenska Pen. Projektet breddas löpande inom så väl konstfältet som övriga kulturfält, säger Ola Öhlin, som konstaterar att det finns en bred förankring för projektet inom en rad regioner, organisationer och institutioner.

Ett nära samarbete med Sveriges Konstföreningars projekt Konsten att mötas erbjuder också möjlighet att visa konst av mindre etablerade eller nyanlända konstnärer, vilket berikat konstlivet runtom i landet.

Konsten att delta har konstnärerna, vi har rummen, gallerierna och de samlade föreningarna. Samarbetet ger oss möjlighet att bredda vad våra föreningar visar, sa Caroline Lund, verksamhetsutvecklare på Sveriges Konstföreningar, under konferensen.

Men framtiden är ändå oviss, delvis på grund av det politiska läget. De senaste två åren har Konsten att delta huvudsakligen finansierats med medel från Svenska Postkodstiftelsen och Delegationen mot Segregation. Nu söker projektet även medel från Statens Kulturråd för att fortsätta bedriva yrkesintegration genom möten mellan konstnärer, delvis eftersom den tvååriga finansieringen från Svenska Postkodstiftelsen avslutades vid årsskiftet 2018.

– Det politiska läget gör projektets framtid osäker. På sikt kan vi se en lösning liknande som för den nationella samordnaren för ICORN/Fristadsprogrammet. Det vill säga att man genom ett politisk direktiv avsätter medel för en nationell samordning, även kring de personer som tagit sig till landet med erfarenhet och utbildning inom kultursektorn. Men idag är vi i ett läge där det inte finns någon mottagare för en sådan uppvaktning på regeringsnivå, från vilka direktivet måste komma. Det försvårar även ett påverkansarbetet i relation till exempelvis Arbetsförmedlingen, säger Öhlin.

För honom är projektets fortlevnad i grunden en fråga om demokrati.

– Det handlar inte bara om integration, det handlar ytterst om yttrandefrihet och demokrati. Att alla får tillgång till samma nätverk och information, säger han.

Alexandra Sundqvist, kulturjournalist och författare.

På bilden: Konstnärerna Saad Hajo och Margareta Brandin håller i en bildserie om sin vänskap, med hjälp av Marika Lagercrantz, ordförande i KLYS.
Foto: Evelina Lundkvist / KLYS


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!