Vilka partier har bäst förslag för bild- och formkonsten?

18 november 2013

Vi har sammanställt och analyserat riksdagspartiernas förslag under allmänna motionsperioden 2013 och regeringens budgetproposition. Vi kan se att många av de förslag och frågor som KRO/KIF har lyft i debatten och i direkta kontakter med politikerna i riksdagen har fått genomslag. Här följer kort sammanfattning av förslagen.


Regeringens budgetproposition: Alliansen ger stiftelser med ändamålet ”kultur” skattebefrielse, de genomför en revidering av MU-avtalet och lyfter fram betydelsen av procentregeln. Fristadsbegreppet breddas.

Folkpartiet: Vill ge företag avdragsrätt vid förstagångsinköp av samtida konst

Miljöpartiet: Vill att även korta stipendier ska SGI- och pensionsgrundande. IV-ersättningen höjs och finansieringen av MU-avtalet stärks. Procentregelns betydelse lyfts fram. Bildkonstnärers ekonomiska situation stärks och fristadsbegreppet breddas.

Socialdemokraterna: Vill se krav på utställningsarrangörer som får statliga bidrag att följa MU-avtalet. Procentregelns betydelse lyfts fram och situationen för kulturskapare stärks. Partiet vill även att estetiska ämnen ska återinföras i de nationella programmen i gymnasieskolan och efterlyser en könsuppdelad kulturstatistik för att främja jämställdhet.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anser att en nationell strategi för bild- och formområdet bör tas fram. De vill öka finansieringen till MU-avtalet, lyfta fram procentregelns betydelse och höja IV-ersättningen. Partiet föreslår att den statliga inkomstgarantin återinförs och vill ge stöd till kollektivverkstäder. Värt att notera är även att Vänsterpartiet föreslår en fjärde allians för bild- och formkonstnärerna, liknande Musik-, Teater-, och Dansallianserna.

Jämförelse av kulturbudgeten

Vänsterpartiet satsar 403 miljoner mer än regeringen på kultur och fritid. Satsningar finns på IV-ersättningen, utställningsersättningar, kollektivverkstäder, fritt inträde på museum och fristäder för hotade kulturskapare. 

Miljöpartiet satsar 1,3 miljarder kronor mer än regeringen, varav satsningar finns på utställningsersättningar, IV-ersättning, att göra de korta stipendierna pensionsgrundande och fristäder, kultur i miljonprogramsområdena (955 miljoner går till folkhögskolorna). 

Socialdemokraterna satsar 584 miljoner mer på kultur och fritid än regeringen. Satsningar finns på ACCESS-jobb och fritt inträde på museum. 

Sverigedemokraterna satsar 292 miljoner mer än regeringen, men drar ned stödet till konstnärer med 33 miljoner kr. De minskar bidraget till enprocentregeln med 10 miljoner och satsar istället på kulturminnesvård.

Att de rödgröna partierna kan göra större kultursatsningar beror på att man inte vill se alliansregeringens skattesänkningar. Alla förslagen finns sammanställda 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!