ku-dep_0.jpg

Låt landets bild- och formkonstnärer ta del av A-kassan.

26 mars 2020

Landets professionella bild- och formkonstnärer bör hanteras som den kulturella näring den är - låt landets konstnärer ta del av A-kassan.


 

Hela världen går gradvis in i högre och högre beredskapsläge för att hejda spridningen av Covid-19 och skydda människor från att bli sjuka och i värsta fall avlida. Att plana ut kurvan är ju också av största vikt för att säkerställa att kapaciteten inom sjukvården mäktar med att ta hand om alla smittade.

Samtidigt ser vi hur åtgärderna ger enorma ekonomiska konsekvenser för samhället på område efter område.

Kulturområdet drabbas på ett absolut akut sätt, då inbokade uppdrag ställs in över en natt. Krisen uppenbarar med stor tydlighet hur ekonomiskt skör vår bransch är, och hur ohållbara våra villkor är och har varit under lång tid.

Den särskilda stöd om 500 miljoner som presenterades av Kulturdepartementet häromdagen är därför naturligtvis mycket uppskattat. Men vi måste komma ihåg att de kulturella och kreativa näringarna utgör ca 3 % av BNP och det rimliga skulle väl vara att åtgärderna på något sätt motsvarade de siffrorna. Vi som är verksamma i kultursektorn bedriver vår verksamhet till största delen som enmansföretag och stängs därmed delvis ute från satsningar som enbart riktar sig till arbetsgivare och anställda.

Av våra medlemmar är ca 30 % medlemmar i A-kassan och ca 85 % är enmansföretag. Utifrån dagens kris önskar vi att A-kassan snabbt ska öppnas upp så att fler kan få stöd den vägen.

Vi ser att flera av de satsningar som regeringen presenterade onsdagen den 25 mars kommer att hjälpa många enmans- och småföretagare. Det är glädjande att flera av de förslag vi presenterat från KLYS-kollektivet fått genomslag. Kan A-kassan öppnas upp för våra grupper skulle vi nå ännu längre. 

 

Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Margot Barolo, vice ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Foto på statsråden Shekarabi, Lind och Nordmark av Eva Månsson. 

Foto Sara Edström, Sara Edström. 

Foto Margot Barolo, Felix Odell. 

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!