Ateljéerna i Sverige: Samtal och rapport

18 mars 2021

Zandra Thuvesson, strateg på rikskansliet samtalar med Jon Brunberg, rapportförfattare och styrelseledamot Konstnärernas Riksorganisation om rapporten Ateljéerna i Sverige.


Ateljén är central för de flesta konstnärer i Sverige i dag. Den utgör basen för konstnärlig verksamhet, såväl det utforskande arbetet som produktionen av alla typer av konst för många olika sammanhang såsom gallerier, konsthallar eller offentlig miljö. Trots ateljéns betydelse har vi begränsad kunskap om konstnärernas arbetsplatser. För att råda bot på detta har Konstnärernas Riksorganisation påbörjat en rikstäckande kartläggning av konstnärsateljéerna i Sverige som inleddes med en enkät som gick ut till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och enskilda ateljéinnehavare våren 2019. Arbetet har resulterat i en rapport som du kan läsa här.


Nyhetsarkiv