Ateljéerna i Sverige: Samtal och rapport

18 mars 2021

Zandra Thuvesson, strateg på rikskansliet samtalar med Jon Brunberg, rapportförfattare och styrelseledamot Konstnärernas Riksorganisation om rapporten Ateljéerna i Sverige.


Ateljén är central för de flesta konstnärer i Sverige i dag. Den utgör basen för konstnärlig verksamhet, såväl det utforskande arbetet som produktionen av alla typer av konst för många olika sammanhang såsom gallerier, konsthallar eller offentlig miljö. Trots ateljéns betydelse har vi begränsad kunskap om konstnärernas arbetsplatser. För att råda bot på detta har Konstnärernas Riksorganisation påbörjat en rikstäckande kartläggning av konstnärsateljéerna i Sverige som inleddes med en enkät som gick ut till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och enskilda ateljéinnehavare våren 2019. Arbetet har resulterat i en rapport som du kan läsa här.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!