omforma.jpg

Förändring! OMFORMA workshop 17 mars

4 mars 2015

Omforma bjuder in till en workshop och presentation utifrån resultaten av Omformas undersökning. Projektledare Kerstin Sylwan inleder med presentation av Omforma och studien. Workshopen leds av Barakat Ghebrehawariat, demokratiagent och bland annat styrelsemedlem i Rättviseförmedlingen.


Omforma ser mönster för hur pengar och makt fördelas och vilka som inkluderas och exkluderas i designbranschen, och vill nu tillsammans med konstnärer och designers föreslå hur branschen ska bli mer inkluderande och jämlik. 

Vad kan individer ändra, hur ska företag och skolor göra, vad ska vi ställa för politiska krav?

Omforma – nya strukturer för designbranschen jobbar med förändring av designbranschen utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Omforma drivs av Sveriges Designer i samarbete med Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Association of design and Adverstising (ADA) och Svensk Form och finansieras av PostkodLotteriet. 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!