Konstnärernas Riksorganisation uppmanar Region Uppsala att behålla de estetiska linjerna på Wiks Folkhögskola.

25 maj 2020

I en tid då världen förändras och coronan satt stopp för oss att träffas och ta del av utställningar, konserter eller föreställningar ser vi alla hur viktig kulturen är för att vi ska känna oss som hela, tänkande, kännande människor.


Samtidigt som Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Svenska Akademien poängterar att kulturen och konsten måste hållas levande och går in med stöd och extra resurser, är det extra olyckligt att Region Uppsala föreslår att göra precis tvärt om och vill pausa de estetiska linjerna på Wiks Folkhögskola. Här har bedrivits konstnärlig utbildning sedan 1926. Otaliga kulturskapare har börjat sin bana här, och skolan har betytt oerhört mycket både för regionen och för landets kulturliv i övrigt. Om man pausar de estetiska utbildningarna riskerar man att rasera ett helt ekosystem som inte går att bygga upp i en handvändning. Vi uppmanar Region Uppsala att ta tillbaka förslaget och tänka om innan det är för sent. Konstnärernas Riksorganisation stödjer förslaget från föreningen Wiks folkhögskolas vänner och välkomnar Region Uppsala för diskussion.

Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Margot Barolo, vice ordförande Konstnärernas Riksorganisation  


Nyhetsarkiv