muworkshop2.png

Tankeväckande workshop om MU-avtalet

19 december 2013

För att ge konstnärer och utställningsarrangörer möjlighet att lära sig mer om MU-avtalet har KRO/KIF ordnat sex workshops under hösten på olika platser i landet.


Trots att det snart är fem år sedan det statliga ramavtalet, som garanterar utställningsersättning för konstnärer, trädde i kraft är det mer än 60 procent av landets utställningshallar som inte ger ekonomisk ersättning till sina utställare. Kanske är det ovilja som ligger bakom, men oftare ändå ansträngd ekonomi och okunnighet. Anders Lindgren, som leder workshops om MU-avtalet, säger att okunskapen är stor både bland utställare och konstnärer. 

- Det finns både total okunnighet om att avtalet finns i fallande skala till att folk vet om att det existerar men inte har något förhållningssätt till hur man använder sig av det.

Övningarna på workshopen utgår från olika problemställningar, som att göra en tidsplanering: Hur många timmar i veckan lägger deltagarna ner på sitt konstnärskap? Många tycker att det är svårt – det genomsyrar ju hela vardagen! Tanken är att de flytande parametrarna ska bli tydliga. Arbetsinsatsen är en del av de viktiga verktygen i en förhandling. Om utställningsarrangören inte vill betala är det konstnären som måste ta initiativet och hävda sin rätt. Det kräver goda argument och är inte alltid enkelt. 

Hur skarp vågar man vara? Var går gränsen innan det stjälper?

- Jag ställde ut på ett av landets största gallerier nyligen – de vägrade skriva avtal. Man vill heller inte sätta sig i en dålig situation. Ska man ha en utställning så vill man ju att det ska bra. Hur skarp vågar man vara? Var går gränsen innan det stjälper?, säger konstnären Stefan Rydéen, en av deltagarna, och tillägger att han inte känner att han ”står så stadigt i förhandlingar alla gånger”.

- Jag har inte haft MU-avtalet att luta mig mot, men nu kan jag säga att jag har jobbat med det.
Kursledaren Anders Lindgren tipsar om att det inte alltid krävs så stora insatser för att få upp en diskussion om ekonomisk ersättning. 

- Bara att ha med sig boken om MU-avtalet i väskan är ett bra sätt att avdramatisera det på.

För några kursdeltagare blir workshopen en ögonöppnare.
- Jag visste att det fanns en utställningsersättning men inte riktigt vad det innebar. En nyhet för mig är kriterierna som visar att alla som ställer ut faktiskt ska ha ersättning, säger konsthantverkaren och fotografen Anneli Raninen Kundberg.
För andra ger den bränsle till ett fortsatt brinnande engagemang. Marie Petterson, kulturutvecklare i Årjängs kommun, talar med eftertryck om vikten av att även utställningshallar i de mindre kommunerna ger sina utställare avtalsenlig ersättning.

- Vår ambition är att åtminstone följa MU-avtalet på utställningssidan. Vad som sker på små orter om vi inte gör det är att vi får svårare att få konst av yrkesverksamma konstnärer. Vi vill också kunna se professionell konst. Vi ska kunna vara aktuella och erbjuda våra barn och ungdomar nutidskonst – det är jätteviktigt.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!