Upphovsrätt för uppdragsgivare


En väl fungerande upphovsrätt är central för att yrkesverksamma bildskapare ska kunna försörja sig på sina skapande insatser. På denna sida hittar du mer information om vad som gäller om du vill använda en bild av ett verk i tryck eller digitalt och vem du vänder dig till för att skaffa en licens för bildanvändande. Alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare, förmedlare eller köpare är också enligt lagen skyldiga att redovisa ersättningsgrundande försäljningar, så kallad följerätt. Vad det innebär kan du läsa mer om här.

PRISLISTA | 

Det du betalar för bildanvändning är ingen skatt eller avgift – det är dina favoritkonstnärers lön!

Hur mycket det kostar beror på hur verket ska användas. Bildupphovsrätts prislista anger vad det kostar när man ansöker om tillstånd från Bildupphovsrätt för att återge konstverk från deras medlemmar.

Läs mer →

Annons ↓

Upphovsrättliga ersättningar | 

Bildskaparen ska ha betalt för sitt arbete!

Bildupphovsrätt företräder över 145 000 bildskapare över hela världen och utfärdar licenser så att du kan använda deras verk.

Ta reda på om Bildupphovsrätt företräder upphovspersonen genom att söka i databasen.

Om en upphovsperson inte är medlem i Bildupphovsrätt måste du själv få tag i den personen för att be om tillstånd. Om du misslyckas med det har du inte rätt att använda bilden.

FRÅGOR OCH SVAR | 

Upphovsrättslig skyddstid

Upphovsrätt gäller till och med utgången av det sjuttionde året efter upphovspersonens dödsår. När upphovspersonen avlider är det hens arvingar eller testamentstagare som övertar rättigheterna. För fotografier som inte är verk är skyddstiden 50 år från att bilden framställdes.

Du som är bildanvändare kan hitta svar på många frågor i Bildupphovsrätts frågearkiv.

Annons ↓

Se, lyssna och lär mer om upphovsrätt för konstnärer

Lyssna och lär! |  20 november 2016
På vilket sätt kan upphovsrätten sätta gränser för vad jag får göra? I vilka situationer kan jag åberopa det upphovsrättsliga skyddet för att hindra andra från att använda sådant som jag skapat på ett sätt som jag inte vill?  Se, lyssna och lär mer om upphovsrätt för konstnärer i denna videoupptagning av kursen "Upphovsrätt i praktiken" som hölls på Konstfack av Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson.

Läs mer →

Nya regler för upphovsrättsliga avtal 2023

12 januari 2023
Den 1 januari i år infördes nya bestämmelser i upphovsrättslagen som kommer att få betydelse för båda gamla och nya avtal och villkor om nyttjande av upphovsrätt. Det kan handla om allt ifrån en kommuns rätt att använda bilder av den egna offentliga konsten till ett företags rätt att framställa och sälja formgivna produkter.

Läs mer →

Annons ↓

venus_fodelse_0.jpg

Konstens liv efter konstnärens död

Konstnären |  13 juni 2019
Även en konstnär ska någon gång dö, men inte nödvändigtvis konstnärskapet, om det förvaltas på rätt sätt. KONSTNÄREN har pratat med Astrid Sylwan, som planerar hur hon kan hjälpa sina barn att förvalta hennes konstnärskap i framtiden, och med Nils Claesson och Gunilla Sköld Feiler som förvaltar dödsbon efter konstnärer som stod dem nära.

Läs mer →

Vem har eller kan ha upphovsrätt?

Juridisk fördjupning |  12 oktober 2014

Vad är ett verk? Hur fungerar upphovsrätten? Vad säger lagen?

Juristerna Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson reder ut begreppen kring upphovsrätt i denna fördjupande text.

Läs mer →

KRO 5pt-5-foretagare Alpha

KONSTPOLITISKT ARBETE: En viktig del av våra fem konstnärspolitiska mål handlar om att stärka konstnärerna som företagare. Det innebär att skydda kulturskaparnas upphovsrätt. När det så kallade DSM-direktivet om en moderniserad upphovsrätt på en europeisk inre digital marknad nu skall göras till svensk lag så är det av yttersta vikt att Sverige uppfyller upphovsrättsdirektivets syfte att skydda kulturskapare och rättighetsinnehavare. Det innebär bland annat att skälig ersättning för användande av upphovsrättsskyddade bilder måste bli ett lagkrav.

Elflugan

Elflugan - en symbol för kampen för upphovsrätten, mot idéstöld och plagiering

19 december 2021
Så här i juletider ser vi den nästan överallt, men i år kanske inte i så många snarlika versioner utan Elflugan i dess original, så som den formgavs av Marie Lundgren och Kina Strandberg för snart trettio år sedan 1993. Formgivarna har i många år kämpat för att skydda sin form mot olovlig kopiering.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!