Skattelättnader för kulturstiftelser i budgetpropositionen

18 september 2013

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att stiftelser med ändamålet kultur ska befrias från skatt. Det här öppnar för att över 1 500 kulturstiftelser kan öka sina utdelningar till konstnärlig verksamhet och att fler stiftelser bildas som satsar på konsten.


– Det är inte en dag för tidigt. Antar riksdagen förslaget öppnas dörren för att fler stiftelser bildas med ändamålet att stödja konstnärlig verksamhet. Det skulle kunna frigöra resurser till den mycket underfinansierade samtida konsten och konsthantverket, säger Johan Wingestad, ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

Av de 13 000 svenska stiftelserna i länsstyrelsernas databas har 1551 skrivit in ”kultur” eller ”konst” som ett av ändamålen. Den sammanlagda förmögenheten i dessa är på över 27,5 miljarder. Med det nya förslaget kan stiftelser stödja kultur och konstnärlig verksamhet utan att stiftelsekapitalets avkastning beskattas.

– De nuvarande 70 år gamla skattereglerna för stiftelser innebär att exempelvis vapeninköp kan skattebefrias, men inte bidrag till en ideell konsthall som satsar på samtida konst. Antas förslaget frigörs pengar för utdelningar i nuvarande kulturstiftelser, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Dagens skatteregler gäller bara stiftelser som ger pengar till vissa allmännyttiga ändamål. I nuvarande lagstiftning räknas vård och uppfostran av barn, bidrag till fattiga, utbildning, vetenskaplig forskning och bidrag till Sveriges försvar som allmännyttiga ändamål. I regeringens förslag ska även bland annat kultur räknas som allmännyttiga. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2014.

Länkar:
Regeringens budgetproposition, kapitel 6.14 (sid 282) Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor
Länsstyrelsernas stiftelsedatabas 

För mer information, kontakta:
Johan Wingestad, ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)
E-post: johan@kro.se 
Mobil: 070-300 04 93

Pontus Björkman, pressansvarig för KRO/KIF
E-post: pontus@kro.se 
Mobil: 073-771 18 50

 

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!