61431835_2274951899219529_2494957673456336896_n_0.jpg

Kulturvalet överlämnar pixelporträtt till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

17 juni 2019

Läs mer om våra fokusområden som vi pekat ut inför riksdagsvalet i höstas och som vi gemensamt arbetar för:


Fokusfrågorna från gruppen är: 

⭐️ Låt konsten och kulturen genomsyra samhällsutvecklingen. 

⭐️ Satsa på en levande konstscen över hela landet. 

⭐️ Investera i konstnärlig frihet och kvalitet genom att stärka bild och formkonstens förutsättningar att verka. 

⭐️ Stimulera efterfrågan på bild och formkonst. 

 

Tack för ett riktigt fint möte med kunskapsutbyte och nyfikenhet! 

 

På bilden: Staffan Westerlund, Konstnärernas Kollektivverkstäder, Ulrika Hembjer, Konstnärernas Kollektivverkstäder, Katarina Renman Claeson, Konstnärernas Riksorganisation, Zandra Thuvesson, Konstnärernas Riksorganisation, Astrid Andersson, Svenska Konstnärsförbundet, Erica Wänelöf, Bildupphovsrätt, Eva Månsson, Konstnärernas Riksorganisation, Amanda Lind, Kulturdepartementet, Per Hasselberg, Konstfrämjandet, Greta Burman, Sveriges Konstföreningar, Karin Willén, Konstnärscentrum Öst, Maj Sandell, Konsthantverkscentrum, Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätt.


Nyhetsarkiv