Sara Edström, foto: privat

Konstnärernas Riksorganisations uttalande om kulturbudgeten för 2022

21 september 2021

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar regeringens satsningar i kulturbudgeten, men fortsätter att bevaka hur de anslagna kulturmiljarderna når ut till de enskilda bild- och formkonstnärerna och uppmanar regeringen att rätta till de skevheter i systemet som missgynnar bild- och formområdet.


Regeringen presenterade den 20 september sitt förslag till budget för 2022 som innehåller satsningar på 1,3 miljarder kronor till kulturen, varav 940 miljoner till det fria kulturlivet. Under pandemin har regeringen stöttat kulturlivet med miljardbelopp. När vi nu står i begrepp att återgå till en värld utan krispaket och utan restriktioner känns det bra att budgeten innehåller flera permanenta ökningar.

Kulturbudgeten för 2022 tar höjd för fortsatta stimulansstöd. På en pressträff den 14 september presenterade kulturminister Amanda Lind en rad satsningar i budgetpropositionen, bland annat 745 miljoner kronor i återstartsstöd som ska fördelas via Kulturrådet samt 75 miljoner kronor i stöd till konstnärer och andra kulturskapare som skall fördelas via Konstnärsnämndens och Sveriges författarfonds stipendiegivning. Detta kombineras med flera permanenta förstärkningar, till exempel kultursamverkansmodellen som har stärkts med sammanlagt 250 miljoner kronor under nuvarande mandatperiod.

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar regeringens vilja att både fortsätta stimulera kulturlivet i efterverkningarna av krisen och samtidigt se till att vi står stadigt på lång sikt.

Vi fortsätter dock att bevaka hur de anslagna kulturmiljarderna når ut till de enskilda bild- och formkonstnärerna. Av Kulturrådets krisstöd hittills har till exempel bara mellan 1% och 4% gått till bild- och formområdet. Av dessa medel når en ännu mindre rännil fram till konstnärerna. Av de regionala krisstöden har i flera regioner så lite som 0% nått vår bransch. Även om regeringen stöttar regionerna med miljoner kronor så förblir 0% av dessa miljoner likväl bara 0 kronor.

Vi hoppas att riksdagen röstar igenom denna budget, men uppmanar regeringen att rätta till de skevheter i systemet som missgynnar bild- och formkonstnärerna.

Sara Edström, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation
Foto på Sara Edström: privat


Länk: pressträff med kulturminister Amanda Lind den 14 september


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!