IFACCA-program

En kort rapport från World Summit on Art and Culture

22 maj 2023


Av Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation

I början av maj 2023 hölls den 9:e världskongressen World Summit on Arts & Culture i Stockholm där över 400 personer från 85 länder deltog. Konferensen anordnades av International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) och svenska Kulturrådet. I nästan en vecka diskuterades alla möjliga samtida och framtida aspekter på hur man ska skydda konstnärlig frihet. Kunskapsutbyte, nya tankar och idéer samt nätverkande i alla former flödade.

Konstnärlig frihet har genom UNESCO:s definition från 2019, som blivit ledande internationellt, kommit att innefatta flera grundläggande rättigheter för konstnärer, men också för den enskilda medborgaren. Definitionen omfattar rätten att skapa utan censur och hot, att få stöd, spridning och ersättning för det konstnärliga arbetet, rätten till fri rörlighet, till skydd för sina sociala och ekonomiska rättigheter samt var och ens rätt att deltaga i det kulturliv man själv väljer . Konstnärlig frihet kan med andra ord ses som ett samlingsbegrepp för kulturell välfärd och kulturella rättigheter, konstnärlig yttrandefrihet, rätten att få skäligt betalt och rätten att få utöva sitt konstnärskap.

Det jag funderar på, nu när konferensen är över, är hur våra myndigheter kommer att arbeta vidare med åtagandet att skydda den konstnärliga friheten så att också den enskilda tjänstemannen i sina samtal och förhandlingar med konstnärer förstår att oskäliga villkor och ersättningar faktiskt innebär att Sverige inte lever upp till sina löften att skydda den konstnärliga friheten. Jag hoppas att detta kommer skrivas in i regleringsbrev och andra styrdokument, att klargöras i Kulturplaner och policys, och att det kommer att synas i hur budgeten beslutas. För vad blir annars resultatet av en så stor och viktig konferens annat än goda samtal och nätverkande?

#culturalrights #artisticfreedom #ifacca


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!