_media_programbilder_6166_1920x1080-HD-RED

Samtal: Dags att stärka bild- och formkonsten!

25 januari 2022

Konstnärernas Riksorganisation har två programpunkter på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. I seminariet ”Dags att stärka bild- och formkonsten!” som sänds fredagen den 11 februari kl 10.05-11.05 bjuder vi in företrädare för organisationer som representerar konstnärer, curatorer och utställningsarrangörer samt medarbetare i återstartsutredningen till ett samtal om hur bild- och formsektorn kan stärkas.


De senaste två årens corona-pandemi har synliggjort det professionella bild- och formområdets svaga infrastruktur och hur ekonomiskt utsatta dess aktörer är, något som också lyfts fram i den så kallade återstartsutredningens betänkande ”Från kris till kraft”. Det är uppenbart att hela bild- och formsektorn är i behov av stora satsningar på statlig såväl som regional och kommunal nivå.

På det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, som i år sänds helt digitalt, så har Konstnärernas Riksorganisation bjudit in företrädare för organisationer som representerar konstnärer, curatorer och utställningsarrangörer samt medarbetare i återstartsutredningen till ett samtal om hur bild- och formsektorn kan stärkas och utvecklas och om möjligheterna att enas kring en gemensam färdväg framåt.

Samtalet har titen ”Dags att stärka bild och formkonsten” och sänds fredagen den 11 februari kl 10.05-11.05. Företrädare för Konstnärernas Riksorganisation finns på plats och kan svara på frågor. Deltar gör Magdalena Malm, medverkande i utredningen Återstart för Kulturen, Marti Manen, Språkrör för nätverket Klister, Mariangela Méndez Prencke, Ordförande för Svenska Curatorföreningen och Sara Edström, riksordförande i Konstnärernas Riksorganisation. Moderator är Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation.

Ta del av hela programmet här:
https://folkochkultur.hypersay.events/

Foto: medsols ovan fr.v.: privat, Marti Manen, privat, privat, Geska Brecevic


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!