fb-3.jpg

Investera i ditt konstnärskap!

4 januari 2017

Konstnärernas Riksorganisation bildade 1989 Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare BUS) som hittills transfererat över en miljard kronor till bild- och formkonstnärer. Ju fler konstnärer, konsthantverkare och formgivare vi blir i KRO/KIF desto större möjligheter har vi att förbättra våra villkor.


Som yrkesorganisation arbetar vi för:

• Höjd visningsersättning och stärkt följerätt.
• Fler konstnärliga gestaltningsuppdrag genom att kommuner, regioner och stat tillämpar enprocentsregeln.
• Att konstnärer ska få betalt för sitt arbete med utställningar genom tydliga krav på att MU-avtalet ska tillämpas. 
• Att konstnärer ska få samma tillgång till socialförsäkrings- systemen som andra yrkesgrupper.
• Ett skatteregelverk som stimulerar efterfrågan på konst och konsthantverk
• Att staten, regionerna och kommunerna ska ha en relevant och ambitiös konst- och konstnärspolitik.

 Med ett medlemskort i KRO/KIF får du:
• Gratis/rabatterat inträde vid konstutställningar
• Juridisk rådgivning
• Avtalsmallar och deklarationshandledning
• Föreläsningar inom ekonomi och juridik
• Tidningen Konstnären 
• Tips på utlysningar, stipendier och uppdrag
• Rabatterat konstnärsmaterial
• Rabatterad konstnärsförsäkring
• Gästbostad i Stockholm, 400 kr/natt
• Möjlighet att hyra gästateljé i Paris 

Ansök här!


Nyhetsarkiv