fb-3.jpg

Investera i ditt konstnärskap!

4 januari 2017

Konstnärernas Riksorganisation bildade 1989 Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare BUS) som hittills transfererat över en miljard kronor till bild- och formkonstnärer. Ju fler konstnärer, konsthantverkare och formgivare vi blir i KRO/KIF desto större möjligheter har vi att förbättra våra villkor.


Som yrkesorganisation arbetar vi för:

• Höjd visningsersättning och stärkt följerätt.
• Fler konstnärliga gestaltningsuppdrag genom att kommuner, regioner och stat tillämpar enprocentsregeln.
• Att konstnärer ska få betalt för sitt arbete med utställningar genom tydliga krav på att MU-avtalet ska tillämpas. 
• Att konstnärer ska få samma tillgång till socialförsäkrings- systemen som andra yrkesgrupper.
• Ett skatteregelverk som stimulerar efterfrågan på konst och konsthantverk
• Att staten, regionerna och kommunerna ska ha en relevant och ambitiös konst- och konstnärspolitik.

 Med ett medlemskort i KRO/KIF får du:
• Gratis/rabatterat inträde vid konstutställningar
• Juridisk rådgivning
• Avtalsmallar och deklarationshandledning
• Föreläsningar inom ekonomi och juridik
• Tidningen Konstnären 
• Tips på utlysningar, stipendier och uppdrag
• Rabatterat konstnärsmaterial
• Rabatterad konstnärsförsäkring
• Gästbostad i Stockholm, 400 kr/natt
• Möjlighet att hyra gästateljé i Paris 

Ansök här!


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!