programbild-FB1280

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur 2023

13 januari 2023

I år äger det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur rum den 8-11 februari i Eskilstuna. Konstnärernas Riksorganisation deltar i flera olika arrangemang.


På årets upplaga av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, den 8-11 februari, arrangerar Konstnärernas Riksorganisation seminariet ”Bättre avtal!” som handlar om vad vi kan göra för att få till bättre avtal i bild- och formbranschen. Samtalet äger rum fredag 10 februari kl 11.15-12.15 på Science park i Eskilstuna. https://folkochkultur.se/program/punkt/555

Vi har samlat representanter från några viktiga aktörer i bild- och formsektorn som på olika sätt deltar i avtalsförhandlingar eller arbetar med avtal, för att hjälpa oss att reda ut frågan vad som är ett bra avtal och bra avtalsförhandlingar, hur vi skapar bättre förutsättningar för goda avtal i branschen och blir av med de dåliga avtal som förekommer.

De som medverkar i samtalet är:

  • Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet
  • Anna Hyltze, Enhetschef utställningar och samlingar på Göteborgs konstmuseum
  • Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation
  • Astrid Sylwan, bildkonstnär och ledamot av Konstnärsnämndens styrelse

Samtalet leds av
Sara Edström, bildkonstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
samt Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig.

Sara Edström medverkar också i samtalet ”Att bygga kulturliv i en samverkansmodell” som ingår i en serie seminarier och samtal som arrangeras av nätverket Koalition för kulturdebatt torsdagen den 9 februari kl 14.30–17.30 i Bolindersalen på Munktell . Konstnärernas Riksorganisation är en av medlemmarna i nätverket.
https://folkochkultur.se/program/punkt/570

OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

Kontaktinformation

Jon Brunberg, jon.brunberg@kro.se, 070-275 59 29


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!