debatt-skylt

Debatt: Förtjänar inte Lyckseleborna konst på sitt lasarett?

6 april 2022

Konstnärernas Riksorganisations lokala styrelse i Västerbottens län har skrivit en debattartikel som publicerades i Västerbottens-kuriren den 5 april där man frågar varför inte Region Västerbotten följer sina egna demokratiskt fattade beslut. Detta med anledning av uteblivna satsningar på konst på Lycksele lasarett. Här återpublicerar vi debattartikeln i sin helhet.


Region Västerbotten har i ett demokratiskt fattat beslut bestämt att en procent av budgeten vid ny- och ombyggnation ska gå till offentlig konst. Att den s.k. enprocentsregeln ska tillämpas inom regionen är ett beslut som klubbades redan 1969 och som aktualiserades 2020. När Region Västerbotten nu bygger ut Lycksele lasarett för 132 miljoner kronor väljer regionen trots detta att inte tillämpa regeln alls. Argumentet är att det är ”svårt att räkna” som regionens företrädare uttrycker det. Vi kan hjälpa regionen med matten om nu detta är problemet. En procent av 132 miljoner kronor är exakt 1 miljon 320 000 kr.

Läs debattartikeln på VK.se och VK:s kulturredaktör Sara Meidells artikel om konstnärernas strid för den offentliga konsten

Det är oerhört viktigt att Region Västerbotten följer sina egna demokratiskt fattade beslut om konst i offentliga miljöer. Det är viktigt för personal och patienter på sjukhuset. Konst behövs i sådana miljöer för att skapa arbetsglädje och trivsel. Konst kan se olika ut och finns på olika platser, men i det här sammanhanget kan konst ha en viktig läkande funktion och ge sjuka människor avkoppling från stressande tankar och malande oro. Det är bra att regionen satsar våra gemensamma skattepengar på sjukhuset i Lycksele, men då måste man också, med konstens hjälp, satsa på en rik och intressant miljö.

Den här frågan är också viktig av ett annat skäl: om Västerbotten ska kunna ha skickliga och aktiva konstnärer måste det satsas på konst i offentliga miljöer. Om det inte finns några uppdrag eller möjligheter till avsättning för konsten så tappar regionen sina yrkesaktiva konstnärer. Under pandemin har den redan svåra situationen för bildkonstnärer i landet blivit ännu sämre. När väl Region Västerbotten verkar inse det så delar man ut några extra stipendier, men glömmer bort att man har ett uppdrag att skapa offentliga gestaltningsuppdrag. Detta är helt obegripligt för oss bildkonstnärer i Västerbotten. Varför vill inte Region Västerbotten bidra till att stärka infrastrukturen för länets bildkonstnärer som de själva uttrycker det i sin kulturplan?

Vi vill få ett klart svar från Region Västerbotten om varför man inte följer sina egna demokratiskt fattade beslut. Varför ska inte Lyckseleborna få ett sjukhus där konsten kan bidra till upplevelser, hälsa och trivsel?

Styrelsen i Konstnärernas Riksorganisation Västerbotten (KRO):

Gerd Aurell
Madelaine Sillfors
Linnea Johnels
Mats Caldeborg
Gunilla Åsberg
Sofie Weibull
Eva Klingberg Söderström


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!