rek_web.jpg

Presentation av "Rekommendationer Konstnärliga gestaltningsuppdrag" uppskjutet!

4 mars 2020

Låga skissarvoden, avsaknad av konstnärlig kompetens i processen och oskäliga genomförandeavtal känner vi väl till. Nu har vi tröttnat på det.


Med utgångspunkt i den mängd frågor och funderingar som kommer in till organisationen och i dialog med en referensgrupp av erfarna konstnärer har Konstnärernas Riksorganisation tagit fram Rekommendationer för Konstnärliga Gestaltningsuppdrag som omfattar hela processen: Förberedelse –  Upphandling –  Genomförande – Förvaltning.

Presentationen av Rekommendationer för Konstnärliga Gestaltningsuppdrag har ställts in. Vi återkommer med nytt datum och tid.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!