rek_web.jpg

Presentation av "Rekommendationer Konstnärliga gestaltningsuppdrag" uppskjutet!

4 mars 2020

Låga skissarvoden, avsaknad av konstnärlig kompetens i processen och oskäliga genomförandeavtal känner vi väl till. Nu har vi tröttnat på det.


Med utgångspunkt i den mängd frågor och funderingar som kommer in till organisationen och i dialog med en referensgrupp av erfarna konstnärer har Konstnärernas Riksorganisation tagit fram Rekommendationer för Konstnärliga Gestaltningsuppdrag som omfattar hela processen: Förberedelse –  Upphandling –  Genomförande – Förvaltning.

Presentationen av Rekommendationer för Konstnärliga Gestaltningsuppdrag har ställts in. Vi återkommer med nytt datum och tid.


Nyhetsarkiv