Föreningsguide


Förbättra dina möjligheter att påverka lokalt!

Föreningsguiden har skapats för att göra livet lite lättare för er som är förtroendevalda i riksorganisationen runt om i landet och för att förenkla bildandet av nya lokalföreningar. Föreningsguiden lanserades 2018 och uppdaterades 2021. Guiden kommer efterhand att utvecklas utifrån medlemmarnas behov, synpunkter och önskemål.

Det finns inga dokument att ladda ner på sidan och du behöver därför inte ha någon särskild programvara installerad på din dator eller mobiltelefon. Det enda du behöver göra är att markera, kopiera och klistra in de texter du vill använda dig av, till exempel protokollmall för styrelsemötet eller årsmötet, i en valfri ordbehandlare eller anteckningshjälpmedel.

Om du klickat in på en undersida använder du "back"-knappen i ditt browserfönster för att komma tillbaka till översiktsmenyn.

Årsmöte lokalt | 

Årsmötesguide lokalförening – En guide som vägleder i arbetet med att planera och genomföra årsmöte och extra årsmöte i lokalföreningen. Här finns bland annat mallar för kallelse, dagordning och protokoll som utgår från lokalföreningens stadgar. Här finns också information riktad mot lokalföreningarnas valberedningar och revisorer.

Styrelsearbete | 

Styrelseguide  – Har du nyligen blivit vald till ordförande, sekreterare eller kassör i en lokalförening eller regionförening? Här finns all information du behöver för att komma igång med styrelsearbetet och ett antal mallar för kallelse, dagordning och protokoll. Det finns exempel på hur du kan planera årets verksamhet och budgetera och mer information kring de olika rollerna i styrelsen.

Lokalförening | 

Bilda lokalförening  – Här finns de fyra stegen till att bilda en ny lokalförening beskrivna. Här finns också information om hur du skaffar organisationsnummer och bankkonto, samt tips på hur du kan kommunicera effektivt med hjälp av olika kostnadsfria tjänster.

Påverkansarbete | 

Påverka lokalt – Har du nyligen blivit utsedd till länsvis talesperson? Här får du mer information om ditt uppdrag, aktuella fokusfrågor inom riksorganisationen och hur du och styrelsen i ditt län kan bli framgångsrika i ert gemensamma påverkansarbete.

Stadgar | 

Stadgar och riktlinjer – Här finns stadgar för regionala och kommunvisa lokalföreningar och riktlinjer för arbetet inom lokalföreningen och riksorganisationen, till exempel vad som gäller i samband med resebokningar och i samband med representation.

Föreningslivets ordlista

Ordlista |  18 november 2018

Föreningslivets ordlista – Föreningslivet omfattar en rad olika fackord. Här kan du hitta enkla förklaringar till de flesta vanligt förekommande uttryck som ni kan tänkas stöta på.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!