Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Motioner från allmänna motionstiden 2022

En gång om året, under den period som kallas ”den allmänna motionstiden”, får riksdagsledamöterna lämna motioner (dvs förslag) som rör alla frågor som riksdagen beslutar om. Här lyfter vi fram ett litet urval av motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022 som vi vill hålla ett extra öga på.

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna förslag som rör alla frågor som riksdagen beslutar om. Dessa förslag kallas motioner och kan lämnas under det som kallas ”den allmänna motionstiden” som äger rum på hösten. Allmänna motionstiden 2022 slutade den 23 november.

Detta är framför allt oppositionens möjlighet att lägga fram sina förslag inför riksdagen men även Sverigedemokrater, som ju inte ingår i regeringen, har lämnat motioner och dessa kan vara extra intressanta att granska närmre. Motioner som rör konst och kultur skickas i första hand till kulturutskottet men de kan också hamna hos näringsutskottet eller andra utskott. Efter behandling i utskotten skickas de tillbaka till riksdagen för votering.

I år lämnades 2235 motioner in. Alla finns att läsa på riksdagens hemsida. För att hitta motioner som behandlar konst- och kulturfrågor som ju vi i Konstnärernas Riksorganisation måste hålla lite extra koll på har vi sökt i listan med bland annat dessa nyckelord: kultur (167 st), konst (63 st), konstnär (38 st).

Här är ett litet urval av motioner som vi vill hålla ett extra öga på:

Motioner som handlar om den fria konsten och konstnärernas villkor

Paket för att stärka den fria konsten.
Motion 2022/23:2176 av Amanda Lind (Miljöpartiet).

Åtgärder för en levande, dynamisk och konkurrenskraftig konstmarknad.
Motion 2022/23:147 av Lawen Redar (Socialdemokraterna).

Villkor för kulturarbetare.
Motion 2022/23:472 av Mattias Jonsson och Dzenan Cisija (Socialdemokraterna)

Andra motioner av intresse

Ett fritt och brett kulturliv i hela landet.
Motion 2022/23:861 av Catarina Deremar m.fl. (Centerpartiet).

Fler fristäder och stärkt skydd för demokratins röstbärare.
Motion 2022/23:1462 av Amanda Lind m.fl. (Miljöpartiet)

Motioner som rör konst och kultur från Sverigedemokrater

Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar.
Motion 2022/23:872 av Michael Rubbestad (Sverigedemokraterna)

Långsiktigt planerande och byggande.
Motion 2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (Sverigedemokraterna)

Politik för arkitektur och offentliga miljöer.
Motion 2022/23:946 av Leonid Yurkovskiy m.fl. (Sverigedemokraterna)

Immaterialrättsliga frågor i ett digitalt samhälle.
Motion 2022/23:939 av Tobias Andersson m.fl. (Sverigedemokraterna).

Ladda ner dokument här:


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!