Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Motioner angelägna för bild- och formkonsten och konstnärer från allmänna motionstiden 2016/17

KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna under allmänna motionsperioden hösten 2016 och som på något sätt berör bild- och formkonsten. Även regeringens budgetproposition finns med.

Sammanlagt 3 409 motioner lämnades in under allmänna motionsperioden, av dem har 35 någon form av relevans för bild- och formkonsten och konstnärer. Några av dem är oppositionspartiernas förslag till budget (Utgiftsområde 17; Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning). Samma motion kan förekomma under flera rubriker nedan. I parentes står antal motioner på respektive sökord.

Sammanställningen är gjord av Rose-Marie Fasth, 22 november 2016.

Ladda ner dokument här:

16-11-22_motioner_allmanna_motionsperioden_2016-17_och_budgetpropostionen.doc


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!