Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

mockup branschrapport flat

Konstbranschen i siffror 2021

Den 10 februari 2022 lanserade Konstnärernas Riksorganisation rapporten Konstbranschen i siffror 2021 på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Rapporten beskriver tendenser och nuläge för försäljningen i konstbranschen utifrån aktuell statistik.

Den 10 februari 2022 lanserade Konstnärernas Riksorganisation rapporten Konstbranschen i siffror 2021 på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur.

Rapporten i digitalt format: Läs eller ladda ner Konstbranschen i siffror 2021.

För att öka kunskapen om hur konstbranschen ser ut, vad den omfattar och vart den är på väg presenteras nu för tredje gången rapporten om Konstbranschen i siffror 2021. Den första rapporten lanserades år 2017. Innehållet begränsas av den problematik som finns i att få fram officiell statistik på området. Rapporten fokuserar därför på det som det faktiskt går att få fram siffror på. Aktörerna på marknaden som presenteras är avgränsade till framför allt de som förmedlar konst, som gallerier, konsthandlare och auktionsverk, men även till den som skapar konst, konstnären.

Det är alltså inte är en komplett bild av branschen som presenteras. Pandemin ställde saker och ting på ända och marknaden har kanske inte hunnit ställa om lika fort. Förväntningar att digitala plattformar ska ta över delar av försäljningen eller bättre upp öka försäljningen är kanske en utveckling som kräver längre tid, åtminstone vid förstahandsförsäljning. I intervjuer med entreprenörerna bakom några av dessa plattformar framkommer att det under pandemins inledning i vissa fall visat sig bli längre beslutstider och större osäkerhet i inköpsprocesserna.

Effekterna av pandemin är ännu svåra att se men det finns intressanta iakttagelser. Exporten av konst är fortsatt stabil 2020 medan importen av konst får en kraftig ökning samma år. Även om vi ännu inte har uppgift om galleriers och konsthandlares omsättning år 2020, så visar statistiken att antalet gallerier och konsthandlare legat stabilt. De till och med ökade tillfälligt under 2020. Effekten av en förstärkning 1 juli 2018 av följerätten, en lagstadgad vidareförsäljningsavgift, ökade ersättningen till konstnärer/upphovspersoner och denna ökning fortsatte 2020. Att auktionsverk och konsthandlare utvecklat sin onlineförsäljning kan ha bidragit till att andrahandsförsäljningen ökade 2020.

Konstnärernas Riksorganisation vill särskilt rikta ett varmt tack till de som bidragit i arbetet med statistiskt underlag till Konstbranschen i siffror 2021: Åsa Forslund, Operativt ansvarig – Licens & fördelning Bildupphovsrätt och Greta Burman, Förbundsdirektör Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samt tack till Svenska Galleriförbundet, Konsthantverkscentrum, Svenska Konstnärsförbundet för fortsatt samverkan i arbetet med rapporten. Slutligen ett extra varmt tack till Maria Adenfelt (managementkonsult Governo), rapportförfattare med stort engagemang för konstbranschen och dess siffror, som har skrivit rapporten.

Så skriver Eva Månsson, Verksamhetschef för Konstnärernas Riksorganisation i sin inledning till rapporten.

Rapporten i digitalt format: Läs eller ladda ner Konstbranschen i siffror 2021.

Några av de uppgifter som framkommer i rapporten:

  • 2020 uppgick försäljningen av konst med följerätt på svenska auktionshus till 345 miljoner kronor, en svag ökning mot föregående år.
  • 2019 var nettoomsättningen för svenska gallerier och konsthandlare 811 miljoner kronor, den lägsta siffran sedan 2010. (Statistik för 2020 kommer i maj 2022.)
  • Cirka 200 000 svenskar är i dagsläget knutna till en konstförening, i de flesta fall genom jobbet. Konstföreningarnas inköp ökade från 50 miljoner kronor år 2018 till 58,2 miljoner kronor år 2019.
  • Offentlig sektor är en betydelsefull köpare av konst. Under 2020 uppgick inköpen av lös och beställd konst (för fast installation) till 200 miljoner kronor, enligt den inrapportering som konstnärer gjort till Bildupphovsrätt. Kommuner svarade för 60 procent av dessa inköp, regioner för 20 procent och stat/myndighet för en mindre andel.
  • Sverige exporterade år 2020 konst för ungefär 250 miljoner kronor, en svag ökning mot föregående år. Samtidigt importerade Sverige konst för cirka 460 miljoner kronor, en ökning med 72 procent mot 2019.

Bilden är en visualisering. Branschrapporten finns i dagsläget bara i digitalt format. Omslag: Magnus Thierfelder Tzotzis ”1+1=3, 2019 skor (stl. 43)”, trä och sten. Från utställningen (som en fågel) på ELASTIC Gallery. Foto © Niklas Hansson. Inlaga: Vernissage på konstmässan Material, Mexico City. I bild Ola Gustafsson och Claes Nordenhake.

Ladda ner dokument här:

Konstbranschen i siffror 2021


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!