Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Bild- och formindikator 2013: Vilka regioner är ledande på bild och form?

I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, som ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. Det visar KRO/KIF:s Bild- och formindikator 2013, som granskar regionernas kulturplaner för 2013.

Denna rapport undersöker de politiska och ekonomiska ambitionerna inom bild- och formkonsten hos  de 20 regioner som från och med 2013 deltar i kultursamverkansmodellen. Rapporten fokuserar på  ekonomiska prioriteringar och de regionala kulturplanernas tillämpning av avtal om medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet), enprocentsregeln vid byggnationer av offentliga fastigheter och  miljöer, regionala resurscentrum för bild- och formkonstnärer. Den behandlar också regionernas  dialoger med det professionella kulturlivet, konstens egenvärde, principen om en armlängds avstånd  samt arbetet med jämställdhet. Dessa variabler utgör i rapporten tre Bild- och formindikatorer, varav  regionerna rangordnas i de två första.

Ladda ner dokument här:

bildoformindikator2013_130626.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!