Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Konst på export

Konst på export

Denna skrift har vi sammanställt för att ge grundläggande kunskap om de praktiska moment som utställning och försäljning av konst och konsthantverk i utlandet innebär. Vad bör du tänka på när du packar din konst? Vilka olika tulldokument behöver du? Vad ska du tänka på när det gäller transporter och försäkringar?

Vår förhoppning är att skriften ska kunna hjälpa bild- och formkonstnärer med de olika frågor som dyker upp under arbetet med export. Handledningen ger allmänna råd om vad man bör tänka på i kontakten med uppdragsgivare, köpare och utställare, hur man bäst packar sin konst inför transport och hur själva tullförfarandet går till.

I “Konst på Export” berättar också konstnären Torsten Jurell, smyckekonstnären Sofia Björkman, keramikern Jonas Lindholm och glaskonstnären Nina Westman om sina erfarenheter, goda som dåliga, av att packa och transportera konst. Tova Bjurström, packmästare på Moderna Museet, delar med sig av sina bästa tips om hur man på bästa sätt kan förbereda sina verk för transport.

Guiden är en omarbetning och uppdatering av den skrift som togs fram och sammanställdes av Peder Wennersten och Viktoria Lindström för KRO/KIF och Svenska IAA-kommittén 2011.

Ladda ner dokument här:

Konst på export 2023


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!