Rapportarkiv

Konst på Export

I dag är det lika självklart för svenska konstnärer att ställa ut sin konst internationellt som att ställa ut den i Sverige. På samma sätt har vi sett en ökad rörlighet över gränserna och att svenska konstnärer allt oftare tillbringar perioder utomlands

Det som kan verka som en stor möjlighet och ett inte alltför komplicerat företag kan visa sig vara betydligt mer omständligt än man vid första anblicken kan tro. Det finns en rad viktiga saker som man måste ta ställning till och minst ett par fallgropar som man bör undvika. Hur ska du frakta din konst? Hur ska du packa din konst? Vilka försäkringar bör du ha? Hur kommer din konst att tas om hand och presenteras under utställningens gång?

Vår förhoppning är att vi ska kunna hjälpa dig med de olika frågor som du kommer att stöta på under arbetets gång.Vidare hoppas vi även kunna ge dig allmänna råd om vad du bör tänka på i kontakten med din uppdragsgivare, samt förmedla personliga berättelser från ett antal konstnärer och andra aktörer inom konstvärlden som har egna erfarenheter, goda som dåliga, från liknande uppdrag.

Innehåll

FÖRORD s. 6
PACKNING AV KONST s. 8
TRANSPORT AV KONST s. 12
​EXPORT OCH TILLFÄLLIG EXPORT s. 14
FÖRSÄKRINGAR OCH AVTAL s. 18
OM KRO/KIF OCH IAA s. 23
ANVÄNDBARA ADRESSER s. 23

Ladda ner dokment här:

Konstexport_webben_0.pdf