Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

mubarometern_rapportomslag.png

Rapporten och analysen av MU-barometern 2015

Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska konstscenen är central för ett vitalt kulturliv, men också för samhället och demokratin i stort. Trots det får konstnärerna, de som producerar innehållet till landets konstutställningar, knappt betalt för sitt arbete.

Utställningsarrangörer av konst lägger i genomsnitt mindre än en procent av sina verksamhetskostnader på konstnärerna. Det visar KRO/KIF:s nya MU-barometer, som består av denna rapport och en digital sökbar lista över utställningsarrangörer.

MU-barometern i siffror (siffrorna bygger på arrangörernas enkätsvar):

 • 136 svarande arrangörer (museer, konsthallar och konstnärsdrivna gallerier) har ställt ut 2335 konstnärer.
   
 • Av de utställande konstnärerna har avtal upprättats med 65 procent.
   
 • Knappt sex av tio - 56 procent - av de utställande konstnärerna har fått sina utlägg och omkostnader ersatta.
   
 • Av utställningsarrangörernas totala verksamhetskostnader gick mindre än en procent - 0,7 procent - till ersättning av utställande konstnärer.
   
 • Nästan hälften - 46,5 procent - utställningsarrangörerna svarar att de tillämpar MU-avtalet.
   
 • Genomsnittlig ersättningsnivå bland arrangörer som ersatte konstnärer enligt annan arvoderingsmodell än MU-avtalet uppgick till 5 847 kr per utställande konstnär.
   
 • Genomsnittlig utställningsersättning bland arrangörer som ersatte konstnärer enligt MU-avtalet var 8 921 kr per konstnär.
   
 • Genomsnittlig ersättning för de konstnärer som erhållit både utställningsersättning och ersättning för arbetstid var 15 923 kr. Det handlar om en sjättedel av konstnärerna.
   
 • Räknar man med utställningsarrangörer som inte betalar konstnärerna något alls, är den genomsnittliga ersättningsnivån i landet 5 500 kr per konstnär.
   
 • Manliga konstnärer som blivit ersatta med annan ersättningsmodell än MU-avtalet erhöll 52 procent mer än sina kvinnliga kollegor. Av de arrangörer som tillämpar MU-avtalet och har redovisat hur mycket de har betalat i utställningsersättning och ersättning för arbetstid har manliga konstnärer fått i genomsnitt 10 procent mer än sina kvinnliga kollegor. Ersättningsgapet mellan kvinnor och män minskar betydligt med MU-avtalet, även om utmaningarna ännu är stora.

Ladda ner dokument här:

15-09-04_rapport_mu-barometer_slutversion.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!