Rapportarkiv

mubarometern_rapportomslag.png

Rapporten och analysen av MU-barometern 2015

Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska konstscenen är central för ett vitalt kulturliv, men också för samhället och demokratin i stort. Trots det får konstnärerna, de som producerar innehållet till landets konstutställningar, knappt betalt för sitt arbete.

Utställningsarrangörer av konst lägger i genomsnitt mindre än en procent av sina verksamhetskostnader på konstnärerna. Det visar KRO/KIF:s nya MU-barometer, som består av denna rapport och en digital sökbar lista över utställningsarrangörer.

MU-barometern i siffror (siffrorna bygger på arrangörernas enkätsvar):

 • 136 svarande arrangörer (museer, konsthallar och konstnärsdrivna gallerier) har ställt ut 2335 konstnärer.
   
 • Av de utställande konstnärerna har avtal upprättats med 65 procent.
   
 • Knappt sex av tio - 56 procent - av de utställande konstnärerna har fått sina utlägg och omkostnader ersatta.
   
 • Av utställningsarrangörernas totala verksamhetskostnader gick mindre än en procent - 0,7 procent - till ersättning av utställande konstnärer.
   
 • Nästan hälften - 46,5 procent - utställningsarrangörerna svarar att de tillämpar MU-avtalet.
   
 • Genomsnittlig ersättningsnivå bland arrangörer som ersatte konstnärer enligt annan arvoderingsmodell än MU-avtalet uppgick till 5 847 kr per utställande konstnär.
   
 • Genomsnittlig utställningsersättning bland arrangörer som ersatte konstnärer enligt MU-avtalet var 8 921 kr per konstnär.
   
 • Genomsnittlig ersättning för de konstnärer som erhållit både utställningsersättning och ersättning för arbetstid var 15 923 kr. Det handlar om en sjättedel av konstnärerna.
   
 • Räknar man med utställningsarrangörer som inte betalar konstnärerna något alls, är den genomsnittliga ersättningsnivån i landet 5 500 kr per konstnär.
   
 • Manliga konstnärer som blivit ersatta med annan ersättningsmodell än MU-avtalet erhöll 52 procent mer än sina kvinnliga kollegor. Av de arrangörer som tillämpar MU-avtalet och har redovisat hur mycket de har betalat i utställningsersättning och ersättning för arbetstid har manliga konstnärer fått i genomsnitt 10 procent mer än sina kvinnliga kollegor. Ersättningsgapet mellan kvinnor och män minskar betydligt med MU-avtalet, även om utmaningarna ännu är stora.

Ladda ner dokment här:

15-09-04_rapport_mu-barometer_slutversion.pdf