Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

KRO-val-enkat-FB

Partienkäten 2022: Vad vill riksdagspartierna med konstpolitiken?

Konstnärernas Riksorganisations stora partienkät inför riksdagsvalet 2022 visar på skillnader mellan de olika riksdagspartiernas ställningstaganden i kulturpolitiska frågor som inte alltid följer de traditionella politiska blocken. Vi har sammanställt partiernas svar och kommentarer i tabellform och tagit fram en rapport där vi analyserar resultaten, pekar på tendenser och lyfter fram partiernas förslag.

Innan semestrarna skickade Konstnärernas Riksorganisation ut en enkät med 22 frågor till riksdagspartierna för att få veta hur de förhåller sig i frågor som är viktiga för bild- och formkonstnärer. Enkäten visar både på likheter och skillnader mellan de olika riksdagspartiernas ställningstaganden i kulturpolitiska frågor, och skiljelinjerna går inte alltid mellan de traditionella politiska blocken. Vi har sammanställt partiernas svar och kommentarer i tabellform och tagit fram en rapport där vi analyserar resultaten, pekar på tendenser och lyfter fram partiernas förslag.

Slutsatser från Konstnärernas Riksorganisations partienkät 2022
Ladda ned enkätens svar och kommentarer


Här är några slutsatser:
Partierna är enhälligt positiva när vi frågar dem om samhället ska tillhandahålla medborgarna kulturverksamhet av hög kvalitet. Alla partierna svarar också Ja på frågan om svensk kulturpolitik ska följa principen om att politiker beslutar om målen och anslagen men inte över det konstnärliga innehållet, det som kallas principen om armlängds avstånd. I frågor som rör socialförsäkringarna och kultur för unga så finns det tydligare skillnader mellan höger- och vänsterblocken. Mittenpartierna är de som är mest positiva till våra förslag när det gäller näringslivs- och skattepolitik, som bland annat handlar om avdragsrätt för inköp av konst och en enhetlig momssats på 6% för bild- och formkonst.

Partienkäten är en del av kampanjen ”Så stärker vi bild- och formkonstnärerna” som Konstnärernas Riksorganisation genomför inför valet. Som en del av kampanjen har vi tagit fram en rad förslag till åtgärder för att stärka bild- och formkonstnärerna i fem punkter. Läs vårt program

Enkätens svar har också utgjort grunden för vår kulturpolitiska valkompass där besökarna kan jämföra sina åsikter med partiernas. Testa valkompassen

Tack till riksdagens kulturpolitiska talespersoner som medverkat i att ta fram svar till enkäten. De är: Kristina Axén Olin (M), Bo Broman (SD), Catarina Deremar (C), Amanda Lind (MP), Christer Nylander (L), Lawen Redar (S), Vasiliki Tsouplaki (V) och Roland Utbult (KD).

Ladda ner dokument här:

KRO_partienkat_2022_slutsatser

KRO partienkäten 2022 alla svar


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!