Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

konstbranschen_i_siffror_2017_bild_webb.jpg

Konstbranschen i siffror 2017

Rapporten beskriver konstbranschen och belyser den med ekonomisk statistik utifrån olika aktörer och marknader.

Rapporten är framtagen av Volante Research som tidigare gjort liknande rapporter på andra kulturområden. 

Konstvärlden är komplex och att genomföra en undersökning är ett steg mot ökad förståelse för hela branschen vilket förhoppningsvis ger incitament att utveckla och stärka konsten och dess ekonomiska villkor.

I projektet har det varit en utmaning att mäta branschen då det saknas strukturer för insamling av data från den officiella statistiken och data från organisationer inom branschen. Rapporten fokuserar därmed i huvudsak på försäljning av konst och presenterar statistik kring sex områden inom branschen.

Hela rapporten finns som PDF nedan. 

Här presenteras några uppgifter ur rapporten:

 • Gallerier och konsthandlare omsatte cirka 1,3 miljarder kronor år 2015. Det är en ökning med nära 432 miljoner i fasta priser sedan 2008. Samtidigt har antalet galleri- och konsthandelsföretag minskat under samma period från 923 företag år 2008 till 809 företag år 2015.
   
 • Auktionsföretagens försäljning av konst uppgick till 361 miljoner kronor år 2016 – en ökning med 28,3 procent mot föregående år. I dessa siffror ingår endast en avgränsad del av auktionsmarknaden som utgörs av följerättsbaserad försäljning.
   
 • Under de senaste 30 åren har inköpen av offentlig konst legat på omkring 120 miljoner kronor per år i fasta priser, enligt inrapporterade uppgifter till Bildupphovsrätt. Det innefattar både löskonst och beställd konst. Kommuner står för cirka 60 procent av inköpen.
   
 • Sedan 1930-talet har 53 procent av de registrerade inköpen av offentlig konst haft en man som upphovsperson. Under de senaste tio åren har en kvinna varit upphovsperson till 55 procent av de inköpta konstverken. Statistik kring den upphovsrättsliga intäkten för konstnärer, så kallad individuell visningsersättning, tyder på att även om fler kvinnor är upphovsperson till offentliga verk har en större andel av de dyrare inköpen gjorts från konstnärer som är män.
   
 • Sverige har en lång tradition av konstföreningar, både av allmänna och så kallade arbetsplatsföreningar. Konstföreningarna köper in konst till sina medlemslotterier för cirka 60 miljoner kronor per år. Inköpen har dock minskat från dryga 140 miljoner kronor i slutet av 1990-talet. Antalet arbetsplatsföreningar har under samma period minskat från cirka 1 000 stycken till 350 stycken.
   
 • Värdet på den svenska varuexporten av konst har legat ungefär mellan 100 miljoner och 350 miljoner per år sedan 1995, variationen har dock varit stor mellan enskilda år. Värdet på importen av konst har stigit från cirka 100 miljoner till drygt 260 miljoner kronor från år 2010 till 2016. Toppar i importen låg dock kring millennieskiftet med upp till drygt 600 miljoner kronor.

Resultaten ser delvis olika ut för de områden som har varit i fokus i denna rapport men den övergripande utvecklingen är en ökning. Särskilt kring exporten av gallerier och konsthandlare. 

Här är en inspelning av presentationseminariet.
 

Läs Konstnärernas Riksorganisations pressmeddelande om rapporten här.

Ladda ner dokument här:

17-11-20_rapport_konstbranschen_i_siffror_2017_slutversion.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!