Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

jobbpakt.png

Konstnärernas jobbpakt inför Riksdagsvalet 2014

Tio förslag som skulle förändra konstscenen

En vital konstscen kräver att konstnärerna kan verka under rimliga villkor. Hur ska vi annars få unga människor att våga satsa på konsten? Sex av tio svenska konstnärer har idag en månadsinkomst på under 13 300 kr. Ändå investerar staten bara ett par procent av kulturbudgeten på den samtida konsten. Med en expansiv konstpolitik, där efterfrågan på konst och konsthantverk stimuleras och konstnärerna i högre utsträckning får betalt för sitt arbete med utställningar och andra konstnärliga verksamheter, skulle fler av Sveriges välutbildade konstnärer försörja sig på det de är utbildade för: konsten. Arbeten skulle alltså frigöras i andra sektorer.

Med följande tio förslag kan villkoren för konsten förändras i grunden och därmed göra det möjligt för flera tusen bild- och formkonstnärer att vara yrkesverksamma just som konstnärer.

Ladda ner dokument här:

jobbpakt.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!