Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Promoting Mobility for Craft and Design Artists in the EU

Nu publicerar vi rapporten från seminariet "Promoting Mobility for Craft and Design Artists in EU". Rapporten innehåller bra information för dig som arbetar eller har ambitionen att arbeta internationellt, delta i residensprogram, mässor och utställningar.

Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF)  bjöd in konsthantverkare, formgivare och andra intresserade till seminariet ”Promoting Mobility for Craft and Design Artists in the EU ” som hölls den 9 maj 2014. Seminariet syftade till att lyfta fram vilka möjligheter det finns att som konsthantverkare eller formgivare verka internationellt, företrädesvis inom EU. Seminariet hölls till minne av Gunilla Lagerbielke, textilkonstnär och tidigare ordförande i KIF , som gick bort under 2013. Seminariet syftade också till att lyfta fram ett par olika röster och perspektiv sett till frågeställningen: Vilka bidrag, program och satsningar skulle kunna hjälpa till att öka mobiliteten inom området? Denna rapport ger en kort sammanfattning och ett referat av seminariet med varje medverkande föreläsare och en sammanställning av länkar till de verksamheter, program och residens som omnämndes under dagen. Ett 50-tal personer deltog, framförallt yrkesverksamma i branschen samt elever från Beckmans Designhögskola och Konstfack.

Ladda ner dokument här:

promotingmobilty_rapport_140624.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!