Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

NFT-checklista bild

NFT-checklista för upphovspersoner

Är du nyfiken på vad en NFT (Non Fungible Token) egentligen är och om det är något för dig? Ta en titt i den checklista Konstnärernas Riksförbund, Svenska Tecknare och Sveriges Fotografers Förbund tagit fram.

Checklistan lyfter fram några av de regleringar och avtal som har stor betydelse för tillverkning och försäljning av NFT samlat under fyra punkter/råd:

  • Var noga i ditt val av kryptoplattform
  • Håll koll på tillverkningen av NFT knutet till din konst
  • Finns giltig NFT-licens?
  • Vad kodas i det smarta kontraktet?

Ladda ner dokument här:

NFT-checklista


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!