Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

rapportomslag_ateljeerna.jpg

Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige? Case: G-studion, Gustavsberg

I centrum för de allra flesta konstnärer i Sverige idag är deras arbetsplats, ateljén. Ateljén är basen för produktion och kontinuerligt arbete och därför en förutsättning för att skapa kreativa ekologier där konst kan skapas och visas för publik.

Oavsett hur ateljéhus och ateljéföreningar ska finansieras kommer det i de flesta finnas ett behov av samarbete och stöd för att säkra långsiktigheten i verksamheten. Denna rapport avser vara ett verktyg och diskussionsunderlag för konstnärer och ateljéföreningar för att säkra långsiktighet i finansiering, ägande, förvaltning, goda offentliga relationer och annat som är kopplat till denna fråga. 

Rapporten tar sin utgångspunkt i G-studions ateljéförenings arbete med att säkerställa ett levande kulturarv med ateljéplatser och fortsatt konstnärlig produktion i Gustavsberg. Den är skriven av Robert Stasinski i dialog med Lisa Wallert för G-studion och Konstnärernas Riksorganisation.

Ladda ner dokument här:

ateljeerna_rapport_20181025.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!