Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition

KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna under allmänna motionsperioden hösten 2013 (17 sept till 5 okt) och som på något sätt berör bild- och formkonsten. Förslagen, särskilt de som berör kulturbudgeten, ställs i viss utsträckning mot regeringens budgetproposition. Sammanlagt 3 468 motioner lämnades in under allmänna motionsperioden, av dem har vi hittat 38 som relevanta för bild- och formkonsten och konstnärer. Fyra av dem utgörs av oppositionspartiernas förslag till budget (Utgiftsområde 17; Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning).

Ladda ner dokument här:

riksdagsmotioner_bildoform_2013.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!