Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

ateljeerna_mockup_fb.jpg

Ateljéerna i Sverige

Ateljén är central för de flesta konstnärer i Sverige i dag. Den utgör basen för konstnärlig verksamhet, såväl det utforskande arbetet som produktionen av alla typer av konst för många olika sammanhang såsom gallerier, konsthallar eller offentlig miljö. Trots ateljéns betydelse har vi begränsad kunskap om konstnärernas arbetsplatser.

För att råda bot på detta har Konstnärernas Riksorganisation påbörjat en rikstäckande kartläggning av konstnärsateljéerna i Sverige som inleddes med en enkät som gick ut till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och enskilda ateljéinnehavare våren 2019. 

De som svarade på enkäten var: 29 ateljéföreningar som hyr sammanlagt 467 ateljéer och har totalt 547 medlemmar, 130 konstnärer med enskilda ateljéer och 10 kollektivverkstäder med 887 medlemmar. I enkäten ställde vi en rad frågor om lokalerna där ateljéerna finns, om driftsformer, vilka de konstnärer som använder ateljéerna och verkstäderna är, vilka som är deras hyresvärdar och hur deras hyresavtal ser ut. Svaren som presenteras i rapporten Ateljéerna i Sverige visar på ett brett spektrum av verksamheter spridda över hela landet. Från stora ateljéhus med över hundra hyresgäster till små föreningar med ett fåtal medlemmar och enskilda ateljéer inrymda i industri-, kontors- och butikslokaler, bostäder och andra typer av fastigheter. Rapporten ger en översiktlig bild av den genomsnittliga ateljén i Sverige i dag, inklusive lokalerna storlek, hur de är utrustade, ungefärliga hyresnivåer i olika typer av lokaler i olika delar av landet, uppsägningstider och mycket mer. 

Vi i Konstnärernas Riksorganisation ser sedan några år tillbaka en dramatisk utveckling i många städer, inte minst i de tre storstadsregionerna, där stadsomvandling och byggboom tenderar att driva upp hyresnivåerna och tränga ut konstnärerna som ofta efterfrågar prisvärda ateljéer i oömma lokaler. Många konstnärer upplever situationen som akut när föreningsdrivna ateljéhus står inför hot om nedläggning och industrilokaler försvinner från städernas kärnor, vilket inte minst märks när vi frågar dem om hur de ser på framtidens ateljéer. Men vi ser också hur flera kommuner och regioner på senare år uppmärksammat ateljéns betydelse för professionell konstnärlig verksamhet och lyfter i rapporten några exempel där inte minst kommuner arbetar aktivt för att göra det möjligt för konstnärer att hyra lämpliga lokaler till en överkomlig kostnad. 

En samlad gemensam kunskap om ateljéernas hyresgäster, värdar och avtal kan ge både konstnärer och andra aktörer, offentliga såväl som privata, bättre verktyg för att skapa bra förutsättningar för ateljéer och andra konstnärliga produktionsplatser runt om i landet. Vi hoppas att Ateljéerna i Sverige ska kunna bidra till en sådan kunskap.

Ateljéerna i Sverige är utgiven av: Konstnärernas Riksorganisation, 2020
Författare: Jon Brunberg och Eva Månsson
Formgivning: Geska Brečević

Ladda ner dokument här:

ateljeerna_i_sverige_210119.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!