Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

krisstod_puff_staende_1.png

Krisstöd i coronatider

Svenska regeringen och andra myndigheter har under mars och april månad 2020 varit snabba med att ta fram stöd till företag med anledning av de drastiska ekonomiska följderna av coronakrisen.

Konstnärernas Riksorganisation har i dokumentet "Krisstöd i Coronatider" samlat kort information om de flesta av de krisstöd som presenterats av regeringen och som kan vara relevanta för konstnärer. 

Här ingår t.ex. information om det speciella krisstödet till kulturen på 500 miljoner, föreslaget omställningsstöd, hyresstöd, nedsättning av egenavgifter, extra avsättning till periodiseringsfond etc. etc. Vi försöker att hålla det uppdaterat. 

Som medlem kan du också ställa frågor till oss direkt.

Senaste uppdateringen 2020-05-08

Omställningsstöd (Nytt!)

Den 30 april meddelade Regeringen ett s.k. omställningsstöd till företag och organisationer som har F-skatt. Det ska betalas ut av Skatteverket. Förhoppningen är att det kan träda i kraft den 1 juli 2020.  Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019 och varierar från 22,5 till 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader.

För att ta del av stödet krävs

- att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och

- att det s.k. omsättningstappet är minst 30 procent. Beräkningen görs genom att omsättningen mars och april 2020 jämförs med mars och april 2019.  

Konstnärernas riksorganisation följer utvecklingen och innehållet av det här stödet och återkommer med information löpande. 

Se Regeringens pressmeddelande här. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/

Ladda ner dokument här:

krisstod_i_coronatider_layoutad_2000508_v6.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!