Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Konstpolitisk partienkät 2016

Samtliga riksdagspartier har i februari 2016 svarat på konst- och kulturpolitiska enkätfrågor med anledning av den nationella handlingsplan som kulturministern har aviserat för i år.

Den första delen av enkätsvaren består av mer generella kulturpolitiska frågor. Den andra delen handlar specifikt om konstpolitiska frågor.

FAKTA. Enkäten besvarades av samtliga riksdagspartier under februari 2016. Partierna hade tre svarsalternativ; ja, nej och kanske. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaren i en  särskild kolumn. Frågorna är ställda av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare inför den nationella handlingsplan för bild- och formkonsten som regeringen aviserat inför 2016.

nationallhandlingsplan.jpg

Ladda ner dokument här:

konstpolitisk_partienkat_2016.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!