Pressmeddelanden

KRO/KIF, Författarförbundet och Svenska PEN inleder samarbete för att motverka hot från högerextremister

10 februari 2015

En granskning i tidningen Konstnären i höstas uppdagade att en rad svenska bildkonstnärer under lång tid utsatts för hot från nynazister utan att polisen ingripit. Även författare är drabbade, vilket tydliggjorts i en rad fall.


Hotet från högerextrema krafter riktas idag inte bara mot samhällskroppen – utan också mot författare, poeter, konstnärer och konsthantverkare.

Ofta riktas de mot dem som tydligt tar plats i offentligheten. Hoten kommer i många former: mejl, kommentarer, telefonsamtal, hembesök, brev och hembesök. Men också vandalisering och till och med misshandel. Alla hoten har dock samma uppsåt: att tysta. Att plantera rädsla, att skrämma till tystnad och självcensur. Att tysta röster när de behövs som mest.

– De senaste 10 åren har vi kunnat se hur högerextrema i allt högre grad attackerar enskilda konstnärer och författare. Främst genom nätet, men även fysiskt. Bakgrunden är att kultur har en mycket central roll i den högerextrema världsbilden, säger Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären.

Dessa hot är något som vi inte kan acceptera. Därför inleder KRO/KIF, Svenska Författarförbundet och Svenska PEN ett långsiktigt samarbete för att uppmärksamma och motverka hoten.

– Manifestationen är startskottet för ett långsiktigt arbete med att belysa och förstå ideologier bakom dessa hot. Läget är akut och vi fokuserar på högerextrema krafter då dessa grupperingar i Sverige står för en frekvent återkommande och systematiskt uppbyggd hotbild mot ett stort antal av Författarförbundets och KRO:s medlemmar, Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund.

Samarbetet inleds med en offentlig manifestation den 14:e februari på Kulturhuset i Stockholm för att visa stöd till de konstnärer och författare som hotas. Manifestationen kommer bland annat att gästas av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Samarbetet ska utmynna i en gemensam handlingsplan för hur hoten mot yttrandefriheten kan bemötas.

För mer information, kontakta:
Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären, 070-7470111, anders@tidningenkonstnaren.se
Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund, 0739-450115, ga@sff.info

Manifestation 14:e februari
Kl. 14:00, Foajé 3, Kulturhuset

Medverkar gör bland andra kulturminister Alice Bah Kunhke, Anna-Lena Lodenius, Alexandra Pascalidou, Björn Wiman, Dror Feiler, Elisabeth Ohlson Wallin, Gunnar Ardelius, Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Makode Linde, Ola Larsmo, Anders Rydell.

Preliminärt upplägg:
14:00: Kort bakgrund till initiativet.
14:10 – 15:10: Konstnärer och författare berättar om hur de utsatts för hot.
15:10 – 15:30: Panelsamtal om den ideologiska bakgrunden till hoten. Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Anders Rydell.
15:30: Avslutning: hur fortsätter arbetet.
15:40: Mingel, kaffe