Pressmeddelanden

Katarina Jönsson Norling leder Konstnärernas Riksorganisation

30 april 2013

I helgen möttes konstnärer från hela landet för att hålla riksmöte i Göteborgs konsthall. Konstnären Katarina Jönsson Norling från Älvkarleby valdes enhälligt som ny riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO), som har fått ytterligare 200 medlemmar de senaste två åren.


– Det känns stort och ansvarsfullt att ta över rodret efter Karin Willén. Under hennes åtta år som ordförande har KRO skapat en historisk framgång. Det ramavtal vi har slutit med staten om ett medverkans- och utställningsavtal innebär att det nu är lättare för konstnärer att få betalt för sitt arbete. Jag kan också se hur avtalet har lett till att respekten för KRO som organisation ökat, säger Katarina Jönsson Norling, ny riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

Riksmötet fattade beslut om att se över föreningens organisering och struktur. Den regionreform som genomfördes 2006 har skapat förutsättningar för ett nationellt kansli att genomföra ett strategiskt påverkansarbete i hela föreningens intresse. Men samtidigt har den geografiska indelningen med fem storregioner visat på tydliga brister. 

– Det här blir den första stora frågan att ta tag i för mig och den arbetsgrupp som har tillsatts av riksmötet. Vi måste hitta en struktur där våra intressen lättare kan kanaliseras mot kulturnämnderna på region/landstings- och kommunnivå. Samverkansmodellen, MU-avtalet och procentregeln är frågor som gör det viktigt att kunna framföra våra åsikter mot regionerna/landstingen och kommunerna, säger Katarina Jönsson Norling. 

Konstnärernas Riksorganisation organiserar över hälften av Sveriges yrkesverksamma bildkonstnärer. De senaste två åren har föreningen fått ytterligare 200 medlemmar. 

– Riksmötet visar hur många kreativa och kunniga konstnärer som är aktiva i vår förening. Det engagemanget och de erfarenheterna ska vi bli ännu bättre på att ta tillvara, säger Katarina Jönsson Norling.

Läs mer om Katarina på hennes hemsida: akjn.info/cv

För mer information, kontakta: 
Katarina Jönsson Norling , riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO) 
E-post: joensson.katarina@gmail.com 
Mobil: 070-224 00 64 

Johan Wingestad, verksamhetschef för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) 
E-post: johan@kro.se 
Mobil: 076-102 19 22 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3200 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!