Pressmeddelanden

MU-puff ordföranden 2023_FB_utan rosa

Äntligen nytt MU-avtal!

29 november 2023

Regeringen har i dag fattat beslut om ett reviderat MU-avtal för utställande bild- och formkonstnärer, fotografer och illustratörer. Avtalet är ett steg i rätt riktning för att lösa problemen med dåliga villkor i branschen.


Regeringen har idag fattat beslut om ett reviderat avtal för medverkans- och utställningsersättning, vanligen kallat ”MU-avtalet”, som svenska staten slutit med Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. Den nya avtalstexten som kommer att träda i kraft den 1 januari 2024 reglerar vad som skall ingå i en förhandling inför en utställning. Avtalet är bindande för statliga arrangörer men utgör också utgångspunkt för god branschpraxis för andra utställningsarrangörer.

Vi i Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, som har förhandlat fram det nya avtalet med den svenska staten, ser fram emot ett tydligare avtal som underlättar för utställande konstnärer, fotografer och illustratörer samt också för arrangörerna att förstå och använda MU-avtalet.

Arrangörerna har efterfrågat ett avtal som är enklare att följa och många av förbättringarna handlar om att förenkla och förtydliga hur avtalet skall användas. Vi förväntar oss att det också ökar möjligheterna för utställande konstnärer, fotografer och illustratörer att få skälig ersättning för sin medverkan.

– Vi vet att merparten av utställningsarrangörerna vill göra rätt och betala skäliga ersättningar. Nu är det dags för dem att kliva fram och ta ansvar, säger Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström. Det här avtalet är ett bra steg framåt på väg mot bättre villkor för bild- och formkonstnärerna men avtalet i sig löser vare sig den dåliga avtalspraxis som finns i branschen eller underfinansieringen.

Något som kommer att få stor betydelse är den tydliga skrivningen att arrangören är ansvarig för att förhandla och avtala med upphovspersonen om en skälig medverkansersättning.

– Det är vanligt att det inte blir någon förhandling alls om medverkansersättning vid en utställning, vilket leder till oskäliga eller uteblivna ersättningar för utfört arbete. Det nya avtalet lyfter vikten av konstnärers villkor, säger Paulina Holmgren, ordförande för Svenska Fotografers Förbund.

Ett viktigt uttalande i avtalet är att det även avser att etablera en god branschpraxis avseende villkor och ersättningar till upphovspersoner för utställning av verk också för andra arrangörer än statliga.

– Redan idag används MU-avtalet av många regioner och kommuner, men ofta är tillämpningen bristfällig eller ersättningen på en minimal nivå. Det är utmärkt att det nu betonas i MU-avtalet att det bör användas av alla aktörer i branschen, konstaterar Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare.

Andra nyheter med det nya avtalet är att de olika kategorierna av utställare som används har förenklats, att den bortre tidsgränsen för att få utställningsersättning är borttagen, liksom den tidigare gränsen för hur många upphovspersoner som kan få ersättning i en och samma utställning.

Sara Edström, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation
Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare
Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund

Foto av Maria Fäldt, Jann Lipka och Anneli Nygårds

Länk till MU-avtalet på Kulturrådets hemsida där du också kan läsa mer om hur MU-avtalet har tagits fram med bred förankring.
https://www.kulturradet.se/i-fokus/bildkonst-form-och-konsthantverk/mu-avtalet/


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!