Pressmeddelanden

Bildmuseet bäst på att betala konstnärer - ny granskning av hur museer och konsthallar sköter MU-avtalet

4 september 2015

Bara en mindre andel av konstnärerna får betalt för sin arbetstid när de producerar utställningar till offentligt finansierade museer och konsthallar. I genomsnitt går mindre än en procent av arrangörernas verksamhetskostnader till konstnärerna. Det visar MU-barometern, KRO/KIF :s nya granskning, som visar hur statliga, regionala och kommunala utställningsarrangörer tillämpar MU-avtalet*.


mubarometern_rapportomslag.png
MU-barometern visar att Bildmuseet i Umeå spelar i en egen liga. De ersatte de utställande konstnärerna med i genomsnitt 115 000 kr, vilket motsvarar 2,4 procent av museets totala verksamhetskostnader. Den genomsnittliga ersättningen i hela landet ligger på mellan 5 500 kr och 16 000 kr. Den högre ersättningsnivån, 16 000 kr, gäller de konstnärer som har ersatts utifrån MU-avtalet och fått betalt för en liten del av sin arbetstid. Siffrorna visar att konstnärerna själva finansierar en väsentlig del av konstinstitutionernas offentliga uppdrag, att vara en scen för konst och skapande.

– Bildmuseets agerande borde sporra fler museer och konsthallar att prioritera konstnärernas ersättningar för arbetet med utställningar. För MU-barometern visar att det finns mycket att önska. Vilka andra yrkesgrupper förväntas arbeta i flera månader och få ersättning för en vecka? Ska Sverige kunna upprätthålla en vital och dynamisk konstscen måste regeringen tillföra resurser och kräva att offentligt finansierade arrangörer tillämpar MU-avtalet och betalar för konstnärers arbetstid, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för KRO.

Manliga konstnärer som blivit ersatta med annan ersättningsmodell än MU-avtalet erhöll 52 procent mer än sina kvinnliga kollegor. Av de arrangörer som tillämpar MU-avtalet och har betalat ersättning även för arbetstid har män fått i genomsnitt 10 procent mer än kvinnor. Endast två regionala arrangörer och sex kommunala arrangörer har betalat någon form av ersättning för arbetstid till samtliga utställande konstnärer.

– Tydligt är att MU-avtalet både höjer ersättningarna och minskar lönegapet mellan kvinnor och män, även om ersättningsnivåerna är sensationellt låga. Nu måste även regionala och kommunala politiker och arrangörer tillämpa MU-avtalet och betala för konstnärernas arbetstid, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

Konstnärsorganisationerna och staten ingick MU-avtalet 2009. Sex år senare visar MU-barometern att de flesta konstnärer inte får någon ersättning alls för sin arbetstid. Detta trots att samtliga riksdagspartier i en enkät inför riksdagsvalet 2014 svarade att konstnärer ska få avtalsenliga ersättningar vid offentligt finansierade utställningar.

– Skulle bild- och formkonstnärer få betalt för sin arbetstid skapas förutsättningar för konstnärlig frihet och hög kvalitet, något som även gagnar besökarna, arrangörerna och samhället i stort. MU-avtalet ökar tydligheten för inblandade parter och fokus kan läggas på den konstnärliga processen istället för att hantera dåliga eller uteblivna avtal och ekonomisk stress, säger Katarina Jönsson Norling.
 
I riksdagens kulturpolitiska mål står att ”samhällets utveckling ska präglas av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet”.

– Hur ska samhället kunna präglas av konstnärlig kvalitet när kulturpolitiken förväntar sig att konstutställningar ska produceras på konstnärers fritid? Hur ska mångfaldsmålet nås om bara konstnärer som har försörjning genom andra har råd att ställa ut? Vems perspektiv och berättelser ges då utrymme i samhället? frågar sig Sanna Svedestedt Carboo.

För att boka intervju och fråga om fakta i rapporten, kontakta:
- Pontus Björkman, politisk sekreterare och pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-77 11 850

För intervjuer, kontakta:
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas
Riksorganisation, katarina@kro.se, 076-827 76 00
- Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, sanna@kro.se, 070-330 33 79

Pressbilder finns här.

Fakta
MU-barometern finns dels som en sökbar digital lista över museer och konsthallars tillämpning av MU-avtalet, dels som en rapport med analys, statistik, metod och rekommendationer till politiker, arrangörer och konstnärer. 

Uppgifterna i MU-barometern bygger på utställningsarrangörernas egna svar på en enkät som skickades ut i våras. Enkäten skickades till landets museer, konsthallar, gallerier och konstfrämjanden. MU-barometern bygger på 136 svarande utställningsarrangörer.

Samtliga arrangörer, vars svar redovisades i en betaversion av den digitala MU-barometern, har haft möjlighet att revidera uppgifter och framföra synpunkter.

MU-avtalet
År 2009 ingick staten och konstnärsorganisationerna ett ramavtal – MU-avtalet – för att garantera konstnärer anständiga ersättningar vid utställningar. M:et står för Medverkansersättning och inkluderar bland annat den arbetstid en konstnär investerar i en utställning. U:et står för Utställningsersättning och är en upphovsrättslig visningsersättning. Lär mer om avtalet här.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!