Pressmeddelanden

”Även konstnärer ska ha rätt till trygghet”, visar partienkät

16 september 2016

Alla riksdagspartierna utom två svarar Ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer som ofta har små och oregelbundna inkomster. Det visar vårens kulturpolitiska partienkät. Konstnärsorganisationer hjälper nu riksdagen att utreda hur det ska gå till.


– Det är mycket glädjande att det finns en bred blocköverskridande samsyn om att den otrygghet som socialförsäkringssystemen skapar för oss bild- och formkonstnärer är oacceptabel. Nu förväntar vi oss att partierna går från ord till handling, säger Sanna Svedestedt Carboo, vice riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation och talesperson för Sveriges Konsthantverkare & industriformgivare. 

Med nuvarande regler hamnar bild- och formkonstnärer utanför i trygghetssystemen trots etablerade verksamheter och inkomster. Sju av tio konstnärer uppger att de inte sökt ersättning från Försäkringskassan när de varit hemma med sjukt barn. Varannan konstnär har varit sjuk det senaste året utan att anmäla det till Försäkringskassan. Det visar KRO/KIF:s stora inkomstundersökning.

– Även vi konstnärer, tecknare och fotografer blir arbetslösa, sjuka, pensionerade och är föräldralediga. Och då måste såklart trygghetssystemen även fungera för oss. Det kan inte vara så att vi bara ska betala in till systemen utan att få trygghet tillbaka, säger Karin Ahlin, ordförande för Svenska Tecknare, vars medlemmar till 95 procent är egenföretagare.

För att socialförsäkringssystemen ska fungera för bild- och formkonstnärer behövs nya politiska lösningar och förslag. Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund. Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare och Svenska Tecknare anlitar nu en extern utredare som ska få fördjupa sig i frågorna och söka breda lösningar på problemen. Det handlar till stor del om socialförsäkringssystemet, men även förslag inom andra områden så som kultur-, skatte- och arbetsmarknadspolitik.

– Att kulturskapare har fallit genom systemet har varit ett problem i decennier och det vet politikerna. Ändå har inget hänt. Därför vill vi nu hjälpa riksdag och regering att hitta konkreta förslag och lösningar så att även konstnärer, tecknare och fotografer ges grundläggande trygghet, säger Ann-Katrin Almqvist, ordförande för Svenska fotografers förbund.

Rapporten kommer att vara klar i slutet av september. Mats Söderlund, poet och fd ordförande för KLYS och Författarförbundet, är utsedd till utredare och har påbörjat analysen av Socialförsäkringsutredningen:

– Utredningen har inte tittat särskilt på hur konstnärliga verksamheter fungerar. Till exempel verkar enskilda näringsidkare ha glömts bort. Det här är ett utmärkt tillfälle att täppa till luckorna, säger Mats Söderlund.

Fakta
- Svaren på två frågor om konstnärerna och trygghetssystemen i vårens kulturpolitiska partienkät finns här:
http://kro.se/sites/default/files/konstpolitisk_partienkat_2016.pdf
- Svaren på sex frågor om konstnärerna och trygghetssystemen inför riksdagsvalet 2014 finns här: http://kro.se/node/55
- Här finns KRO/KIF:s stora undersökning – Utsikt från ateljéerna 2014 - med bild- och formkonstnärer.
- Här finns Konstnärsnämndens senaste undersökning om Konstnärsnämndens senaste ”Rapport om Konstnärernas ekonomi, arbete och familjeliv ur ett jämställdhetsperspektiv”: http://bit.ly/1tc6Ftz
- Våra organisationers remissvar på regeringens socialförsäkringsutredning: http://www.svenskatecknare.se/medlem/2015/09/04/svenska-tecknare-pekar-pa-avgorande-atgarder-for-okad-social-trygghet-for-yrkesutovare-pa-bild-och-formomradet/?s=socialf%C3%B6rs%C3%A4krings

För mer information, kontakta:

Pontus Björkman, pressansvarig, pontus@kro.se, 073-7711850


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!