Pressmeddelanden

kupo-nb-1-FB

Konstnärerna hamnar i skymundan i Kulturanalys statistik för bild och form

14 november 2023


Nu släpper myndigheten för Kulturanalys statistik för bild- och formområdet som fokuserar på konsthallar och konstmuseer. Endast 65% av de bild- och formverksamheter som svarat på Kulturanalys enkät uppger att de betalar utställnings- och/eller medverkansersättning enligt det så kallade MU-avtalet till konstnärer vid utställningsuppdrag.

– Vi vet dock sedan tidigare att många verksamheter, även offentligt finansierade utställningsarrangörer, inte betalar skälig ersättning, eller ingen ersättning alls, för konstnärens arbetstid när de arbetar med en utställning. Det är inte acceptabelt, säger Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström.

Vi tycker det är utmärkt att Kulturanalys samlar in statistik om bild- och formområdet, men det är viktigt att de också tar in statistik som tydliggör konstnärernas ekonomiska villkor vid utställningsuppdrag. I den aktuella statistiken hamnar konstnärerna, som är de som tar fram innehållet till utställningarna, lätt i skymundan.

Nära två tredjedelar av de arrangörer som besvarat Kulturanalys enkät, 65%, drivs av kommuner eller ideella organisationer. Vi vet sedan tidigare att kommunala och ideella arrangörer är viktiga aktörer när det gäller utställningsverksamhet i landet, men också att de sällan har resurser att betala skäliga ersättningar till utställande bild- och formkonstnärer. Detta är något som måste åtgärdas.

– För att få en fördjupad förståelse för hur de ekonomiska villkoren för bild- och formkonstnärerna kan förbättras är det viktigt att få med frågor om de ekonomiska villkoren i statistiken. Vi kommer fortsätta att påpeka detta inför kommande uppdateringar av statistiken, och vi är gärna med så tidigt som möjligt i processen med att ta fram den, säger Sara Edström.

Länk till statistiken på Kulturanalys.se
Vårt pressrum på Notified


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!