Pressmeddelanden

Hög tid för riksdag och regering att skapa fungerande trygghetsystem även för konstnärer

14 september 2015

Den stora socialförsäkringsutredningen ”SOU 2015:21, Mer trygghet och bättre försäkring” har nu lämnat sitt slutbetänkande efter att ha arbetat i fem år. KRO/KIF står bakom två olika remissvar över utredningens slutsatser och menar att regering och riksdag nu måste leva upp till sina löften inför valet 2014.


  Bild: Sara Granér

”Vi vill också att föräldraförsäkringen och a-kassan fungerar för alla – självklart även för konstnärers och kulturskapares verklighet”, replikerade Tomas Eneroth, gruppledare för S-riksdagsgruppen och vice ordförande (S) i socialförsäkringsutredningen, på en debattartikel av KRO/KIF med fler i Arbetet inför valet 2014. Till SVT sa Tomas Eneroth: "Om allt går som jag hoppas ska man i mitten av nästa mandatperiod ha ordentliga förbättringar för kulturarbetare."

 

Då svarade alla riksdagspartierna Ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomst samt är både företagare och anställd. Alla partierna svarade också att den stora Socialförsäkringsutredning som just då pågick skulle lämna förslag om förändringar i trygghetssystemen för att tillgodose kulturskapares särskilda förutsättningar.

partiernas_svar_pa_socialforsakringsfragorna_fore_valet_2014.png

– Nu, när Socialdemokraterna sitter i regeringsställning, är det dags att gå från ord till handling. Alltför många konstnärer hamnar dagligen utanför trygghetssystemen. Därför hoppas vi att S nu tar till sig av de båda remissvar som KRO/KIF står bakom, säger Eva Månsson, verksamhetsledare för KRO/KIF.

KRO/KIF bakom två remissvar till utredningen
KRO och KIF är två av 15 medlemsorganisationer i KLYS som har lämnat detta remissvar.

KRO och KIF har också tillsammans med Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund lämnat ytterligare ett remissvar med förslag på ytterligare utredning för just bild- och formkonstnärer som ofta är egenföretagare. Åtta av tio yrkesverskamma konstnärer som är medlemmar i KRO/KIF driver sin konstnärliga verksamhet som egenföretagare och det är frågor som är knutna till detta som KRO/KIF särskilt betonar i sitt svar på remissen med socialförsäkringsutredningens slutbetänkande.

KRO/KIF välkomnar liksom KLYS utredningens huvudförslag, som kommer att öka möjligheterna för alla de kulturskapare som har tillfälliga och korta uppdrag och anställningar att kvalificera sig för ersättning.
 


– Men systemet kring SGI (sjukpenninggrundande inkomst) baseras på traditionell anställning där man får ungefär samma lön varje månad. Så ser inte bild- och formkonstnärers verklighet som egenföretagare ut, och därför anser vi att man därför måste följa upp med en särskild utredning som tar höjd för konstnärers inkomstbild och speciella förutsättningar, säger Eva Månsson.

Det är också nödvändigt att se över hur Försäkringskassans kunskap och förståelse för yrkesverksamma kulturskapare kan stärkas. Detta är något som Arbetsförmedlingen visat fungerar bra, genom Arbetsförmedlingen Kultur Media som har extra kunskap och förståelse för våra yrkesgruppers situation. 


I sitt remissvar vill bildorganisationerna också trycka på behovet av att undersöka hur modeller likt alliansmodellen, även kan skapas för egenföretagare inom bild- och formområdet. Alliansmodellen är ett system som fungerar bra för musiker, skådespelare och dansare som ofta är anställda under sina projekt på exempelvis institutioner. Men bild- och formkonstnärer står utanför systemet, och i remissvaret föreslås att Socialförsäkringsutredningen följs upp med en särskild utredning om hur den sociala tryggheten kan stärkas för fria kulturskapare. Denna utredning bör ta fasta på en hel del av de förslag som tas upp i SOU 2003:21 och utreda hur ett system med konstnärliga forskartjänster eller dylikt kan utformas för de grupper som inte inbegrips i nuvarande kulturallianser.

Läs remissyttrandet från KRO/KIF, Svenska Tecknare och SFF förbund i sin helhet.
Här finns SVT-intervjun med Tomas Enertoth.

Kontakt:
Pontus Björkman, politisk sekreterare i KRO/KIF
e-post: pontus@kro.se
 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!