Pressmeddelanden

Låt konsten blomstra i Örebro län

18 juni 2015

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) har kommenterat utkastet till kulturplanen för Region Örebro län 2016-2019. På nio tättskrivna sidor kartlägger konstnärerna och konsthantverkarna utmaningarna för bild- och formkonsten i kulturplanen och framför 21 konkreta åtgärdsförslag.


Den redan mycket låga andelen av regionens kulturutgifter som investeras i bild- och formkonsten har minskat från 2,8 % år 2011 till 2,3 % år 2013, enligt siffror från Myndigheten för Kulturanalys.

- Det finns mycket bra i planen men också en hel del utmaningar. Framförallt behöver Örebro län prioritera bild- och formkonsten i budgeten och ta ett samlat grepp om dess villkor. Vi behöver en konkret handlingsplan för bild- och formområdet i dialog med konstlivet och de professionella konstnärerna, säger Margita Dahlström, konstnär och en av två talespersoner för KRO/KIF i Örebro.

Investeringar i kultur och konst lönar sig. Professor Pier Luigi Sacco, en av världens mest efterfrågade experter på kultur och ekonomi, menar att kulturen är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande och en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb. Kanske är det delvis det som två forskare vid Handelshögskolan i Göteborg har fått syn på när de räknat på det samhällsekonomiska värdet av konst- och kulturupplevelser. Deras undersökning av Nordiska Akvarellmuseet visar att varje offentligt satsad krona genererar ett tjugo gånger större samhällsekonomiskt värde.

- En bra kunskapsgrund för arbetet med handlingsplanen finns i ”Kartläggning av bild och form i Örebro län”. Regionen behöver utveckla arbetet med den offentliga konsten och konstnärers villkor. Ett resurscentrum för bild- och formkonsten skulle kunna göra stor skillnad och få konstlivet att blomstra, säger Nick Furderer, konstnär och den andra talespersonen för KRO/KIF i Örebro.

Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare har nyligen sammanställt en ny stor konstnärsenkät (2014). Den visar att 62 procent av konstnärerna i Örebro län har en månadsinkomst på 13 300 eller mindre, vilket kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i länet som enligt SCB var 21 067 kronor (år 2012). Ungefär 59 procent av konstnärerna i Örebro län uppger också att de arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att kunna försörja sig.

- Det är ett slöseri med länets konstnärliga kompetens, säger Margita Dahlström.

För vidare information, kontakta:
Margita Dahlström, konstnär och talesperson KRO i Örebro län, margita@telia.com, 070-5206454
Nick Furderer, konstnär och talesperson för KRO i Örebro län, info@nickfurderer.se, 070-3516853