Pressmeddelanden

mockup branschrapport flat

Lansering: Rapporten Konstbranschen i siffror 2021

9 februari 2022

Gallerier och konsthandlare noterar minskad omsättning. Men konstföreningar och offentlig sektor har ökat sina inköp och den svenska konstexporten pekar svagt uppåt. Det framkommer i rapporten Konstbranschen i siffror 2021 som Konstnärernas Riksorganisation presenterar den 10 februari på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur.


Den 10 februari 2022 presenterar Konstnärernas Riksorganisation rapporten Konstbranschen i siffror 2021 på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som i år sker digitalt. Rapporten beskriver tendenser och nuläge för försäljningen i konstbranschen utifrån aktuell statistik.

– Det är svårt att få fram statistik för branschen men det är också otroligt viktigt att få underlag för att bättre förstå och se möjligheter till utveckling, säger Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.

Några av de uppgifter som framkommer i rapporten:

  • 2020 uppgick försäljningen av konst med följerätt på svenska auktionshus till 345 miljoner kronor, en svag ökning mot föregående år.
  • 2019 var nettoomsättningen för svenska gallerier och konsthandlare 811 miljoner kronor, den lägsta siffran sedan 2010. (Statistik för 2020 kommer i maj 2022.)
  • Cirka 200 000 svenskar är i dagsläget knutna till en konstförening, i de flesta fall genom jobbet. Konstföreningarnas inköp ökade från 50 miljoner kronor år 2018 till 58,2 miljoner kronor år 2019.
  • Offentlig sektor är en betydelsefull köpare av konst. Under 2020 uppgick inköpen av lös och beställd konst (för fast installation) till 200 miljoner kronor, enligt den inrapportering som konstnärer gjort till Bildupphovsrätt. Kommuner svarade för 60 procent av dessa inköp, regioner för 20 procent och stat/myndighet för en mindre andel.
  • Sverige exporterade år 2020 konst för ungefär 250 miljoner kronor, en svag ökning mot föregående år. Samtidigt importerade Sverige konst för cirka 460 miljoner kronor, en ökning med 72 procent mot 2019.

– Coronapandemin har påverkat konstmarknaden såväl som övriga samhället, men några entydiga effekter av pandemin är det för tidigt att utläsa i materialet, säger Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.

– Auktionsförsäljningen av konst, det vill säga andrahandsförsäljning, tycks klarat sig bra under coronapandemin. Men det går ännu inte att utläsa hur förstahandsförsäljning via gallerier och konsthandlare har påverkats. Vi ser förväntningar på att digitala plattformar ska ta marknadsandelar när det försäljning av konst eller, bättre upp, öka försäljningen, men vi tror att det är en utveckling som kräver längre tid, åtminstone när det gäller förstahandsförsäljning, säger Eva Månsson.

Konstbranschen i siffror har sedan 2017 publicerats vartannat åt. Innehållet i rapporten begränsas av den problematik som finns i att få fram officiell och aktuell statistik på området. Försäljning redovisas för kategorierna gallerier och konsthandlare, auktionshus, till konstföreningar och till offentlig sektor. Dessutom noteras svensk export och import av konst. För försäljning via digitala plattformar saknas i dagsläget statistik. Där har Konstnärernas Riksorganisation i stället gjort en överblicksstudie samt uppföljande intervjuer. I dessa framkommer en bild av att pandemin har lett till längre beslutstider och större osäkerhet i inköpsprocesserna, åtminstone i början av pandemin.

Konstbranschen i siffror 2021 är skriven av Maria Adenfelt (managementkonsult på Governo) på uppdrag av Konstnärernas Riksorganisation.

Fakta: Läs eller ladda ner Konstbranschen i siffror 2021.

För intervjuer och information, kontakta:
Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation, eva.mansson@kro.se, 08-54 54 20 80 växel
Jon Brunberg, pressansvarig Konstnärernas Riksorganisation, jon.brunberg@kro.se, 070-275 59 29

Bilden är en visualisering. Branschrapporten finns i dagsläget bara i digitalt format. Omslag: Magnus Thierfelder Tzotzis ”1+1=3, 2019 skor (stl. 43)”, trä och sten. Från utställningen (som en fågel) på ELASTIC Gallery. Foto © Niklas Hansson. Inlaga: Vernissage på konstmässan Material, Mexico City. I bild Ola Gustafsson och Claes Nordenhake.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!