Pressmeddelanden

KRO stämmer staten för brott mot MU-avtalet

5 december 2014

Idag överlämnar Konstnärernas Riksorganisation (KRO) en stämningsansökan till svenska staten genom UD och Kulturrådet. Bakgrunden är att den svenska ambassaden i Tokyo har brutit mot MU-avtalet genom sin vägran att betala ersättningar till fem medverkande textilkonstnärer i utställningen "Vi och ni som undrar varför”. KRO kräver att staten erkänner betalningsskyldighet mot konstnärerna. Om så inte sker, kommer stämningsansökan att inges till Stockholms tingsrätt.


MU-avtalet ska garantera svenska bild- och formkonstnärer avtalsenliga ersättningar vid utställningar på statliga institutioner. Avtalet omfattar ersättningar både för att konstnären visar sina verk och för den arbetstid som hen investerar i en utställning.

Den svenska ambassaden i Tokyo valde att ensidigt ändra den överenskommelse som slutits med konstnärerna och förvisa utställningen, som genomförde i april 2014, till lokaler utanför ambassaden. Det är den tredje konflikten om utställningsersättningar som ambassaden har haft med konstnärer inom loppet av två år. Därför överlämnar KRO idag en delgivning om stämning till utrikesdepartementet och kulturdepartementet.

– Det är högst anmärkningsvärt att en ambassad som borde föregå med gott exempel är ovilliga att sätta sig in i MU-avtalet och betala skäliga ersättningar till de konstnärer som man ställer ut. Både den nuvarande och förra regeringen har sagt man vill att avtalet ska bli normerande i hela utställningsbranschen och här lyckas inte ens staten själv tillämpa avtalet. Utrikesministern måste nu ta sin ambassadör i örat, säger Sofie Grettve som är förbundsjurist för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

MU-avtalet har ännu inte blivit normerande i branschen. Enbart 28 procent av medverkande konstnärer har fått ersättning på eller över MU-avtalets lägsta nivå av svenska museer under 2013, visar Myndigheten för Kulturanalys rapport Museer 2013.

­– Det är absurt att konstnärerna och konstnärsorganisationer med små resurser ska tvingas driva den här typen av konflikter om avtalsenliga ersättningar till domstol när det finns ett tydligt bindande avtal. Nu behöver regeringen en strategi för att MU-avtalet ska tillämpas av alla myndigheter och alla utställningsarrangörer som erhåller statliga bidrag, säger Sofie Grettve.

Två tredjedelar av de svenska bild- och formkonstnärerna har en taxerad inkomst på 13 300 kr eller lägre. Att ställa ut vid en ambassad tar oerhört mycket tid och resurser i anspråk. Därför är det av största vikt att konstnärerna kan lita på att ingångna avtal gäller.

– Självklart ska svenska representationer utomlands engagera sig i att visa kultur och konst från Sverige. Men ska Sverige kunna ha en vital konstscen och växa som konstnation måste konstnärerna få ersättning för sitt arbete, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande KRO.

Fakta
Här finns Kulturrådets beskrivning av MU-avtalet.
Här finns Kulturanalys rapport Museer 2013.
Stämningsansökan 

För mer information, kontakta
Sofie Grettve, förbundsjurist KRO/KIF, sofie@kro.se, 076-040 05 86
Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO, katarina@kro.se, 076-827 76 00
Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-771 18 50
 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!