Pressmeddelanden

KRO och KIF fördömer våldsattentaten

15 februari 2015

Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare fördömer de fruktansvärda våldsdåden i Köpenhamn och uppmuntrar politiker och myndigheter att stå upp för yttrandefriheten och demokratin. Attackerna riktades denna gång mot ett seminarium på temat ”konst, hädelse och yttrandefrihet”, konstnären Lars Vilks och en judisk församling.


– Det är svårt att finna ord för det som har hänt. Mina tankar går till de skadade, de anhöriga till de som har dött i Köpenhamn och Lars Vilks. Våldet känns lika skrämmande och otäckt som desperat och meningslöst. Rättsväsendet och politikerna måste ta våldet och hoten på största allvar och försvara yttrandefriheten och det öppna, toleranta och demokratiska samhället, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.

Våldet och hoten har ökat de senaste åren och kommer från olika extremistiska grupper och drabbar vitt skilda grupper i samhället; religiösa samfund, minoriteter, journalister, politiker, konstnärer. Vi ser också rasistiska, homofoba och sexistiska motiv bakom hot som bland annat drabbar enskilda konstnärer hårt.

– Vålds- och hotkulturen måste bekämpas av många skäl. När röster tystnar beskärs yttrandefriheten och mångfalden. Det är en oroväckande utveckling som både samhället i stort och vi som kulturorganisationer behöver redskap för att motverka, säger Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.