Pressmeddelanden

Mentorskapsprogram för utlandsfödda bild- och formkonstnärer

15 september 2016

Bild- och formorganisationer startar ett unikt projekt för att stödja utlandsfödda konstnärer, tecknare och fotografer att ta sig in på den svenska konstscenen. Etablerade bild- och formkonstnärer kommer att vara mentorer för nyanlända kollegor.


– Det ska bli lättare att som bild- och formkonstnär från ett annat land att hitta en väg in i det svenska konstlivet. Många som kommer till Sverige tappar inte bara den dagliga kontakten med sina vänner och sin släkt, de förlorar också möjligheten att vara konstnärligt yrkesverksamma. Här hoppas vi kunna bidra med strukturer som underlättar för kollegor som kommer till Sverige att skaffa sig nätverk, säger konstnären Ola Öhlin, styrelseledamot i KRO och projektledare.

Projektet Konsten att delta: bild och form handlar om att skapa kollegiala mötesrum. Det ska underlätta för utlandsfödda och nyanlända bild- och formkonstnärer att hitta vägarna in i det svenska kulturlivet. Men tanken är även att etablerade fotografer, konstnärer och tecknare i Sverige ska få nya kontaktytor.

– Det här kommer att bli oerhört spännande, då nya interkulturella nätverk skapas med konstnärer från olika konstinriktningar. Tanken är att skapa förutsättningar för ömsesidiga utbyten av kunskaper och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Jag uppmuntrar nu också konstnärer i Stockholms län, Östergötland och Sörmland att höra av sig till oss, säger Ola Öhlin.

I rapporten Kultur av vem? (2015) efterlyser Myndigheten för Kulturanalys tydliga riktlinjer och åtgärder för att nå de nationella målen om att den offentligt finansierade kulturen ska spegla samhällets etniska och kulturella mångfald i produktion, organisation och publik. Andelen anställda med utländsk bakgrund i kultursektorn befinner sig på en konstant låg nivå, drygt 13 procent, vilket är mycket lägre än andelen av befolkningen (20,1 procent år 2012).

– I flertalet studier har det under åren lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild- och formkonstnärer ofta är en förbisedd grupp och vi vill bidra till att ändra på det, säger Ola vidare.

Projektet bygger vidare på erfarenheterna från integrationsprojekt Konsten att delta som i Sörmland drevs av Nyköpings och Eskilstuna kommun med medel från landsting och länsstyrelse. Ett motsvarande projekt har även funnits i Östergötland.

För intervjuer och mer information, kontakta:
Ola Öhlin, projektledare Konsten att delta
e-post: ola@kro.se, mobil: 073-642 78 59        

Fakta om projektet Konsten att delta
Konsten att delta: bild och form är uppbyggt som ett ”mentorskapsprogram” och drivs av KRO/KIF (Konstnärernas riksorganisation/Föreningen Svenska konsthantverkare och industriformgivare) i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl. Projektet finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Rapporten Kultur av vem? (2015) finns http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2015/06/Kultur-av-vem_digital_20150624.pdfhär.

Här är en ny bok som sammanfattar tidigare erfarenheter av Konsten att delta, den är skriven av Macarena Dusant. 

Här är P1 Kulturs inslag (bilden ovan).


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!